Wszystko - Automat skończony

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
=> Algebra
=> Geometria
=> Arytmetyka
=> Automat Mealy'ego
=> Automat Moore'a
=> Automat skończony
=> Twierdzenie Pitagorasa
=> Twierdzenie Talesa
=> Twierdzenie Menelaosa
=> Twierdzenie Cevy
=> Twierdzenie vsn Aubela
=> Twierdzenie Napoleona
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

Automat skończony (ang. finite state machine, FSM) to abstrakcyjny, matematyczny, iteracyjny model zachowania systemu dynamicznego oparty o tablicę dyskretnych przejść między jego kolejnymi stanami (diagram stanów).

Ze względu na charakter przejść między stanami, wyróżnia się deterministyczne i niedeterministyczne automaty skończone.

Automaty skończone są ważnym narzędziem teoretycznym w tworzeniu i testowaniu oprogramowania, a jako modele szerszych procesów znajdują także swoje zastosowanie w matematyce i logice, lingwistyce, filozofii, czy biologii.

Maszyna Turinga jest generalizacją automatu skończonego operującą na nieskończonej pamięci.

Przykład działania 

Na ilustracji po prawej stronie przedstawiono prosty automat skończony, który zachowuje się w sposób stabilny gdy na wejściu otrzymuje wartość binarną 1, i zmienia stan przy napotkaniu 0. Zaczyna on pracę od stanu S1 , i po przeczytaniu każdej cyfry (bitu) przechodzi do stanu Sj (gdzie: j=1 lub 2)

stan startowy - S1

Proces ten można także zapisać w postaci tabeli:

 
0
1
S1 S2 S1
S2 S1 S2

Inaczej: przyjmując jako stan początkowy S1(q0) automat z diagramu akceptuje każdy ciąg z parzystą liczbą 0 (w tym ciąg bez 0 oraz ciąg pusty ε)

Przykład 2

Przedstawiony jako ilustracja we wstępie do artykułu automat jest w stanie badać podzielność liczby wejściowej przez 3. Automat zaczyna pracę od stanu S0, i po przeczytaniu każdej cyfry przechodzi do stanu Sj (gdzie: j=0, 1 lub 2)

stan startowy - S0

Proces ten można także zapisać w postaci tabeli:

 
0
1
S0 S0 S1
S1 S2 S0
S2 S1 S2
Dzisiaj stronę odwiedziło już 13 odwiedzający (133 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=