Wszystko - Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
=> Opactwo cystersów w Sulejowie
=> Jasna Góra
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

Klasztor (z łac. claustrum = 'miejsce zamknięte') – budynek, lub kompleks budynków, w którym zamieszkują zakonnicy, lub zakonnice określonej reguły. W obrządku wschodnim monaster.

Nazwą tą określa się często sam zakon czy zgromadzenie zakonne.

Nazwa ta jest używana zarówno w przypadku chrześcijaństwa jak i buddyzmu.

Słynne klasztory chrześcijańskie 

 • obrządku zachodniego
  • Klasztor oo. paulinów na Jasnej Górze
  • Klasztor benedyktyński na Monte Cassino
  • Klasztor benedyktyński w Sankt Gallen (zobacz też: plan klasztoru w Sankt Gallen)
  • Klasztor benedyktyński w Cluny
  • Klasztor bernardyński w Kalwarii Zebrzydowskiej - Sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej
  • Klasztor cysterski w Cîteaux
  • Klasztor cysterski w Clairvaux
  • Klasztor cysterski w Morimond
  • Klasztor benedyktyński na Mont Saint-Michel
  • Klasztor franciszkański w Asyżu
  • Klasztor cysterski w Lubiążu
  • Klasztor cysterski w Mogile
 • obrządku wschodniego (monastyry)
  • prawosławne
   • Zespół klasztorów na półwyspie Athos
   • Ławra Troicko-Siergijewska w Zagorsku k. Moskwy
   • Ławra Peczerska w Kijowie
   • Ławra Uspenska w Poczajowie
   • Monastyr Sołowiecki na Wyspach Sołowieckich (Morze Białe, Rosja)
   • Monastyr Uspieński w pobliżu Bakczysaraju na Krymie
   • Rilski Monastyr (w górach Riła, Bułgaria)
  • katolickie
   • Ławra Uniowska należąca do mnichów reguły studyckiej

Słynne klasztory buddyjskie

 • Baima Si - jeden z najstarszych chińskich klasztorów
 • Songgwang-sa - klasztor sǒn (jap. zen)
 • Haein sa - klasztor koreański
 • Daitoku-ji - zespół klasztorny
 • Engaku-ji - klasztor zen
 • Hosshin-ji - klasztor zen soto
 • Rumtek - klasztor w Tybecie
 • Hemis - klasztor w Tybecie
 • Ryutaku-ji
 • Shaolin - klasztor chan (jap. zen)

Monaster albo monastyr (ze starobiałoruskiego od gr. μοναστήριον monasterion) – tradycyjna nazwa klasztoru prawosławnego.

Pierwotnie monaster oznaczał zespół oddzielnych pomieszczeń mieszkalnych mnichów objętych klauzurą, w późniejszym okresie termin ten nabrał znaczenia odpowiadającemu klasztorowi w chrześcijaństwie zachodnim.

Monastery często obok zasadniczej części obejmują także zabudowania gospodarcze wykorzystywane przez zakonników, a także pewne elementy architektoniczne związane z obronnością. Obronny charakter budynku wyraźnie widoczny jest zwłaszcza w architekturze rosyjskiej.

Duże monastery męskie, zwłaszcza o dużym znaczeniu nazywane są ławrami.

Duże monastery mają niekiedy charakter stauropigialny, co oznacza, iż podlegają bezpośrednio zwierzchnictwu patriarchy.

Monastery katolickie 

Pod wpływem inspiracji wschodniej powstały także monastery w łonie kościoła katolickiego.

 

Ławra (nowogr.: Λαύρα - przejście) - określenie używane w stosunku do większych (i o szczególnym znaczeniu) męskich klasztorów w kościele prawosławnym oraz w Kościołach katolickich wschodnich.

Najważniejszym monasterem prawosławnym jest Wielka Ławra na Górze Athos. Do znanych należą m.in. na Ukrainie: Ławra Peczerska w Kijowie, Ławra Uspenska w Poczajowie i Ławra Uspenska w Świętogórsku oraz w Rosji Ławra Aleksandra Newskiego i Ławra Troicko-Siergijewska w Siergijew Posadzie koło Moskwy. Ławry podlegają bezpośrednio Patriarsze (w latach 1721-1917 w rosyjskiej cerkwi ławry podlegały Synodowi).

Najważniejszym monasterem prawosławnym w Polsce jest Ławra Supraska gdzie reaktywowano życie monastyczne w latach 90. XX wieku dzięki ówczesnemu ordynariuszowi diecezji białostocko-gdańskiej Sawie.

Znanym monasterem greckokatolickim (w jurysdykcji Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej) jest np. Ławra Uniowska zamieszkana przez mnichów reguły studyckiej.

 

Klasztor buddyjski (chiń. si 寺; kor. sa 사; jap. 寺 ji lub tera; wiet. tu' lub chua) – budynek lub kompleks budynków, w którym przebywają i praktykują mnisi buddyjscy lub mniszki buddyjskie. Jest to centrum religijnego, duchowego i nieraz naukowego życia w buddyzmie.

Tradycje ascetyczne istniały w Indiach już wcześniej (słynna pieczęć z Harappy – okres pom. 2500 a 1500 r p.n.e. – przedstawia postać pogrążonego w medytacji . Hymny Rygwedy (skt. trl. Veda ) opisują munich i keśina – a nie wspominają o mnichach i klasztorach. Natomiast Upaniszady, będące w opozycji do rytualistycznego braminizmu, wymieniają cały szereg sanskryckich określeń takich jak bhikszu, sannjasin, pariwradźaka, awadhuta i paramahansa), to dopiero zakon buddyjski – sangha – stał się organizacją masową. Buddyzm nie uznawał systemu kastowego i każdy mógł zostać mnichem.

Upaniszady wpłynęły zarówno na dżinizm jak i buddyzm. Zapoczątkowały proces, który został przez buddyzm doprowadzony do powszechnego humanistycznego ruchu. Zdołał on w ciągu swojego rozwoju przeniknąć całą strukturę socjo-religijnych zwyczajów i skatalizował proces sublimacji istniejącego społecznego fermentu i rewolty przeciwko rytualnemu i ekskluzywnemu braminizmowi.

Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (124 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=