Wszystko - Zasoby naturalne

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
=> Płody Rolne
=> Surowiec
=> węgiel kamienny
=> węgiel brunatny
=> ropa naftowa
=> gaz ziemny
=> żelazo
=> Siarka
=> Sól kamienna
=> Złoto
=> Srebro
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

Zasoby przyrody - elementy przyrody mające znaczenie dla bytowania i gospodarki człowieka. Są nimi np.: gleby, surowce mineralne, wody, lasy, łąki, zwierzęta. Zasoby przyrody dzielimy na niewyczerpalne i wyczerpalne, a te natomiast na odnawialne (żywe zasoby przyrody, takie jak: rośliny i zwierzęta) i nieodnawialne (surowce mineralne, gleby). Ochrona zasobów przyrody powinna polegać na rozsądnym i oszczędnym ich użytkowaniu.

 

Zasoby odnawialne 

Do odnawialnych bogactw przyrody należy między innymi woda, która krąży i nieustannie odnawia się w tak zwanym cyklu hydrologicznym. Parująca znad mórz woda transportowana jest atmosferą w kierunku lądu, gdzie spada w postaci deszczu lub śniegu, a następnie z powrotem przemieszcza się ku morzu. Odnawialnym bogactwem naturalnym może być również dobrze uprawiana gleba, ponieważ wierzchnie warstwy litej skały ulegają ciągłemu wietrzeniu, dzięki czemu warstwa gleby niejako "przyrasta" od dołu. Podobnie, właściwie zarządzane lasy zabezpieczają stałe dostawy

 

Zasoby nieodnawialne 

Nieodnawialne zasoby przyrody tworzyły się wiele milionów lat. Powstają tak powoli, że z perspektywy długości ludzkiego życia ich zapasy są skończone, wyczerpywane. Do surowców nieodnawialnych należą między innymi paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny), które potrzebowały wielu milionów lat na powstanie z materii organicznej. Wydobyte z wnętrza ziemi są albo spalane i zamieniane na energię, albo są surowcem do produkcji różnych tworzyw, np. plastiku i farb, nie nadających się do powtórnego przetworzenia. Za nieodnawialne uważa się również metale, chociaż nie są one spalane jak paliwa, to jednak raz użyte, z punktu widzenia środowiska, do którego miałyby wrócić, są niczym więcej niż złomem. W ciągu ostatnich dwudziestu lat ludzie stali się bardziej świadomi ogromnego marnotrawstwa surowców naturalnych. W wielu krajach znaczną część surowców wykorzystuje się powtórnie. Aluminiowy i żelazny złom staje się głównym źródłem surowców dla stale rozwijającego się przemysłu. Powtórne wykorzystanie metali pomaga również zaoszczędzić energię. Uzyskanie tony aluminium z aluminiowego złomu wymaga 1/20 energii, która potrzebna by była do uzyskania tej samej ilości aluminium z boksytu. Inne nieodnawialne zasoby to surowce skalne. Można się obawiać,że za ok. 100 lat wyczerpią się niektóre z nieodnawialnych zasobów Ziemi. Starajmy się je więc oszczędzać. Plastikowe butelki (typu PET) wrzucajmy do specjalnych pojemników, będą z nich krzesła ogrodowe i inne tego typu rzeczy. Dzięki temu oszczędzimy trochę (ale zawsze coś!) ropy.

 

Podział 

Zasoby te dzielą się na materię żywą, materię nieożywioną, oraz energię.

 • Do materii żywej należy cały dostępny człowiekowi świat żywych roślin, zwierząt oraz pozostałych organizmów (wirusy, bakterie itd.).
 • Do materii nieożywionej należą substancje we wszelkich formach materii, a więc w postaci gazowej, ciekłej lub stałej, a w szczególności powietrze, wody, minerały oraz substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.
 • Do zasobów naturalnych w postaci energii należą wszelkie przejawy energii dostępne człowiekowi, a w szczególności energia wód wynikająca z grawitacji (rzeki, wodospady), wpływu Księżyca (pływy) oraz kondensacji pary wodnej (opady), energia geotermalna, ciepło i światło ze Słońca.

Inny podział zasobów naturalnych wykorzystywanych w przemyśle:

 • stałe:
  • energia:
   • słoneczna,
   • wiatru,
   • wód płynących,
   • pływów morskich,
   • geotermiczna,
  • powietrze
 • odnawialne:
  • surowce energetyczne:
   • drewno opałowe,
   • odpady produkcji roślinnej,
   • biogazy,
  • woda
  • surowce dla przemysłu lekkiego, spożywczego i chemicznego:
   • płody rolne,
  • surowce dla przemysłu drzewnego:
   • drewno,
 • nieodnawialne:
  • surowce mineralne (kopaliny użyteczne)
  • surowce energetyczne:
   • węgiel kamienny
   • węgiel brunatny,
   • torf,
   • bituminy:
    • ropa naftowa,
    • gaz ziemny,
    • łupki bitumiczne,
    • wosk ziemny,
    • asfalt,
  • surowce metaliczne:
   • rudy metali żelaznych:
    • żelazo,
    • mangan,
    • chrom,
    • nikiel,
    • kobalt,
    • wolfram,
    • wanad,
    • molibden
   • rudy metali kolorowych:
    • cynk,
    • cyna,
    • miedź,
    • ołów,
    • arsen,
    • rtęć,
   • metale szlachetne:
    • złoto,
    • srebro,
    • platynowce,
   • rudy metali lekkich:
    • glin,
    • magnez,
    • beryl
   • pierwiastki promieniotwórcze:
    • uran,
  • surowce chemiczne:
   • siarka,
   • sól kamienna,
   • sól potasowa,
   • fosforyty,
   • węgiel kamienny,
   • ropa naftowa,
   • gaz ziemny,
   • saletry,
   • gips,
  • surowce skalne:
   • piasek,
   • żwir,
   • glina,
   • kaolin,
   • gips,
   • wapień,
   • dolomit,
   • piaskowiec,
   • marmur,
   • granit,
   • bazalt,
   • porfir,
   • gnejs,
   • sjenit,
   • margle,
   • iły,
   • kaolin,
   • magnezyt,
   • azbest
   • inne skały,
  • kamienie szlachetne i półszlachetne
Dzisiaj stronę odwiedziło już 5 odwiedzający (177 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=