Wszystko - Wielka Rzeczpospolita

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
=> I Polski Korpus Inwazyjny
=> II Polski Korpus Inwazyjny
=> III Polski Korpus Inwazyjny
=> IV Polski Korpus Inwazyjny
=> V Polski Korpus Inwazyjny
=> IX dywizja Husarii Pancernej
=> Waddan
=> Polska Wspólnota Brytyjska
=> Orzeł Zwycięzki
=> Naczelnik Państwa Polskiego
=> Totalitaryzm Oświecony
=> Rada Najwyższa
=> Przewodniczący Rady Najwyższej
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

Wielka Rzeczpospolita - fikcyjne państwo istniejące na satyrycznym portalu internetowym o tej samej nazwie, przedstawiającym jedną z wersji przyszłości, osadzoną w czasach o 50 lat późniejszych od teraźniejszości, utrzymaną w klimacie humoru i absurdu.

To fikcyjne państwo utworzone zostało w "2035 roku". Obejmuje swoim terytorium trzy czwarte kuli ziemskiej, tj. Macierz - ziemie leżące między Odrą i Nysą Łużycką na zachodzie a Morzem Czarnym na wschodzie, Morzem Bałtyckim na północy a wyspami greckimi na południu - oraz inne jednostki podziału terytorialnego stanowiące większą część terytorium.

Portal istnieje od 2002 i publikuje wiadomości z początków drugiej połowy XXI wieku. Większość z artykułów nawiązuje "z przymrużeniem oka" do aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie, pokazując je przez pryzmat absurdu, ośmieszając w ten sposób, przeważnie, polityków i znane osobistości.

Najważniejsze części portalu to Centralne Archiwum Rządowe, zawierające wszystkie artykuły opublikowane od początku istnienia strony, oraz Forum Obywatelskie, będące centrum dyskusji o tematyce związanej z Wielką Rzeczpospolitą. Aby uzyskać pełny dostęp do starszych niż 14 dni artykułów i możliwość udzielania się na forum należy zarejestrować się w serwisie, co od lipca 2006 roku jest bezpłatne.

Oprócz strony internetowej artykuły z serwisu są publikowane w:

 • Częstochowski Tygodnik Regionalny "7 Dni"
 • tygodnik bezpłatny Puls Poznania
 • Super Express USA

Historia

Pochodzenie nazwy państwa

Słowo rzeczpospolita oznacza republikę i od wieków stosowane jest w odniesieniu do państwa polskiego. Wielka natomiast podkreśla ogromny majestat i potęgę państwa oraz przemianę, jaka dokonała się po upadku III RP.

Konstytucja Wielkiej Rzeczypospolitej zezwala na zastępowanie w dokumentach oficjalnych słowa Wielka następującymi określeniami:

 • Czwarta
 • Wieczna
 • Zwycięska
 • Sprawiedliwa
 • Najjaśniejsza
 • Święta.

Historia państwa 

W tej wersji przyszłości, na początku lat 20. XXI wieku, Unia Europejska pogrążona w chaosie gospodarczym i społecznym zaczęła się rozpadać. W 2019 na skutek zamachu stanu władzę w Polsce przejął Naczelnik Państwa. Pod jego rządami Rzeczpospolita stała się jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo i militarnie państw świata.

W 2034 miała miejsce tzw. Zemsta Narodu - Wojna Polska 2034 Roku. Wskutek tej wojny Polskie Korpusy Inwazyjne zdobyły stolice Ukrainy, Białorusi i Litwy, a Wojsko Polskie ruszyło na odrodzony Związek Radziecki. W ciągu jednej nocy na skutek ataku jądrowego Moskwa i wszystkie ważniejsze rosyjskie miasta zostały zrównane z ziemią. W 2035, we Lwowie, Naczelnik Państwa Polskiego proklamował powstanie IV Rzeczypospolitej, znanej w świecie jako Wielka, Najjaśniejsza i Zwycięska.

W ciągu kolejnych 20 lat istnienia IV RP odniosła liczne zwycięstwa militarne na całym świecie i wielokrotnie zwiększyła swój obszar stając się największym i najbardziej rozwiniętym państwem na kuli ziemskiej.

Terytorium

Według Konstytucji Wielkiej Rzeczypospolitej, państwo "składa się z Macierzy, stanowiącej prapolskie ziemie leżące między rzekami Odrą i Nysą na zachodzie a Morzem Czarnym na wschodzie, falami Bałtyku na północy a wyspami Hellady na południu i z innych jednostek terytorialnych wchodzących w skład Państwa Polskiego". Obecnie w skład Wielkiej Rzeczypospolitej wchodzą 54 jednostki terytorialne, posiadające status prowincji. Zajmują one łącznie prawie 80% powierzchni lądów na Ziemi.

Do terytoriów, które nie należą do Wielkiej Rzeczypospolitej zaliczyć można m.in. obszar Stanów Zjednoczonych Ameryki, Norwegię, większą część Ameryki Środkowej, a także terytoria niektórych państw Afryki zachodniej i południowej oraz Półwyspu Indochińskiego.

Zgodnie z uchwałą Rady Najwyższej z 2044 roku, do terytorium Wielkiej Rzeczypospolitej zalicza się także planety Układu Słonecznego, na których znajduje się infrastruktura Polskiej Marynarki Gwiezdnej. 6 czerwca 2056 roku doszło do uroczystego otwarcia polskiego przejścia granicznego na Plutonie.

 

Polityka

Ustrój polityczny

Zgodnie z Konstytucją Wielkiej Rzeczypospolitej ustrojem politycznym państwa jest totalitaryzm oświecony. Charakteryzuje go brak trójpodziału władzy i silna, niemal nieograniczona władza Naczelnika, który posiada liczne uprawnienia ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze. Naczelnik powoływany jest przez Radę Najwyższą na 25-letnią kadencję spośród dwóch kandydatów. Pierwszego wybiera Naród w drodze referendum, a drugiego wyznacza ustępujący Naczelnik (albo przewodniczący Rady, jeżeli niemożliwe).

Rada Najwyższa jest organem władzy podporządkowanym Naczelnikowi oraz powoływanym i odwoływanym przez niego. Rada liczy 100 członków. Prezydium Rady tworzy przewodniczący i ministrowie sześciu siłowych resortów. Rada Najwyższa podejmuje decyzje większością głosów w systemie pluralnym, gdzie uprzywilejowaną pozycję posiadają ministrowie, a każda jej decyzja może być zawetowana przez Naczelnika, bez możliwości oddalenia weta. Brak jest organów typowo parlamentarnych. Organy władzy na szczeblu lokalnym są zróżnicowane, w zależności od prowincji.

Partie polityczne istnieją w Wielkiej Rzeczypospolitej, lecz w związku z likwidacją parlamentu ich znaczenie jest bardzo małe.

Najważniejsze instytucje państwowe Wielkiej Rzeczypospolitej:

 • Ministerstwo Informacji
  • Departament Cenzury
  • Wydział Propagandy
  • Centralne Archiwum Rządowe
 • Ministerstwo Wojny
 • Ministerstwo Narodu
 • Ministerstwo Dobrobytu
 • Ministerstwo Słusznych Kroków
 • Ministerstwo Spuścizny Narodowej
 • Najwyższa Izba Kontroli Totalnej

Stosunki zewnętrzne

Z racji małej liczby pozostałych państw niepodległych stosunki dyplomatyczne Wielkiej Rzeczypospolitej są mocno ograniczone. Brak jest Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w 2022 roku zostało ono przekształcone i wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej utworzyło Ministerstwo Wojny. Podstawą stosunków zewnętrznych jest doktryna Agresywnej Obrony Granic, która upoważnia Wojsko Polskie do ataku wyprzedzającego w przypadku podejrzenia państwa trzeciego o agresywne zamiary wobec Rzeczypospolitej. Doktryna zezwala na uderzenie w głąb tego państwa na maksymalną odległość 150 km od granicy z Polską.

Podstawą doktryny Wielkiej Rzeczypospolitej realizowanej w ramach polityki międzynarodowej jest dążenie do utrzymania światowego pokoju. Od 2045 roku Wielka Rzeczpospolita posiada wszystkich członków w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz ponad 95% delegatów Zgromadzenia Ogólnego. W roku 2054 Wielka Rzeczpospolita objęła stałą kontrolę nad tą organizacją, przemianowaną na Organizację Narodów Wielkiej Rzeczypospolitej.

W latach 2052-2055 istniał sojusz militarno-gospodarczy nazywany Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Jego członkami, poza Polską, były Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania. Ta ostatnia została pozbawiona członkostwa, kiedy w lipcu 2054 roku poparła dążenia niepodległościowe Irlandczyków. USA opuściły sojusz w podczas globalnego kryzysu, spowodowanego śmiercią Naczelnika Państwa Polskiego w roku 2055. Mimo to w roku 2056 wznowiono działanie sojuszu między Wielką Rzeczpospolitą a Stanami Zjednoczonymi. Współpraca między tymi państwami polega głównie na wspieraniu podupadającego finansowo państwa amerykańskiego przez bogatą Rzeczpospolitą.

Gospodarka 

Zgodnie z konstytucją, gospodarka Wielkiej Rzeczypospolitej regulowana jest poprzez prawa wolnego rynku, ze zredukowanym do minimum interwencjonizmem państwa. W ostatnich latach wszystkie wskaźniki makroekonomiczne sięgają rekordowo dobrych wartości. W roku 2055 PKB wyniosło 440%. Stale umacniający się złoty, wzrastająca nadwyżka w budżecie, nazywana garbem budżetowym oraz niezwykle dynamiczny rozwój wszelkich gałęzi gospodarki i przemysłu wiąże się z rozszerzaniem się totalnego dobrobytu ogólnospołecznego i niezwykle szybkim bogaceniem się zdecydowanej większości obywateli Wielkiej Rzeczypospolitej, co stanowi ogromny problem ekonomiczny dla polskiego rządu. W połowie 2056 roku w większych metropoliach Wielkiej Rzeczypospolitej pojawił się poważny kryzys związany z powszechnym nadmiarem gotówki.

Według danych Głównego Urzędu Statystyki Totalnej z 2056 roku, bezrobocie w kraju sięga ok. 1-2 obywateli.

Strategicznym surowcem polskiej gospodarki jest beton. Beton z Wielkiej Rzeczypospolitej stanowi ok. 98% światowej produkcji tego materiału i odgrywa kluczową rolę w międzynarodowej gospodarce. Nadwyżka produkcyjna betonu w Polsce sięga obecnie 40%.

Siły zbrojne 

Struktura

Obecnie główną rolę w Wojsku Polskim odgrywa pięć oddzielnych Polskich Korpusów Inwazyjnych. Każdy z Korpusów składa się z wojsk naziemnych (Korpus Wojsk Lądowych), marynarki (Flota Marynarki Wojennej) i lotnictwa (Skrzydło Obrony Powietrznej), ponadto w skład V Korpusu wchodzą także jednostki kosmiczne (Polska Marynarka Gwiezdna).

Początkowo Korpusy były jednostkami wyłącznie ekspedycyjnymi i istniały obok właściwego wojska. Z czasem jednak coraz bardziej zyskiwały na znaczeniu, by obecnie stanowić najważniejszy element polskich sił zbrojnych.

Koordynację, dowództwo i nadzór nad sztabami Korpusów Inwazyjnych stanowi Sztab Generalny Polskich Sił Zbrojnych będący częścią Ministerstwa Wojny. Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego zostaje z urzędu Naczelnik Państwa.

V Polski Korpus Inwazyjny

Sztandar Zwycięstwa, symbol Korpusów Inwazyjnych

W maju 2052, w obliczu wzrastającego zagrożenia ze strony IV Rzeszy Niemieckiej, perspektywy wybuchu III wojny światowej oraz wobec konieczności dalszej rozbudowy i restrukturyzacji sił zbrojnych Wielkiej Rzeczypospolitej, decyzją Naczelnika Państwa Polskiego utworzono kolejny, V Polski Korpus Inwazyjny, znany również jako Lwy Macierzy. V Korpus początkowo spełniał jedynie rolę pomocniczej jednostki ekspedycyjnej, lecz w wyniku licznych, zakończonych sukcesem działań zbrojnych na frontach europejskich szybko stał się najważniejszym elementem armii Wielkiej Rzeczypospolitej. Żołnierze Korpusu uczestniczyli także w późniejszych konfliktach: z Sojuszem Południowoatlantyckim (2054) i z rewolucyjną Prowincją Chińską (2055).

Polska Marynarka Gwiezdna

Powstanie i struktura 

Polska Marynarka Gwiezdna, utworzona na mocy dekretu Naczelnika Państwa z 20 lipca 2039 roku, to część V Korpusu Inwazyjnego odpowiedzialna za obronę i porządek w Polskiej Przestrzeni Kosmicznej (do 200 tysięcy km wokół Ziemi) oraz w całym Układzie Słonecznym.

PMG składa się z dwóch jednostek: Armii Księżyc i Armii Mars. W ich skład wchodzą m.in. lądowe Oddziały Szturmowe, Oddziały Lotnicze - eskadry złożone z myśliwców i bombowców planetarnych, Flota Gwiezdna składająca się z okrętów kosmicznych, np. lekkich Myśliwców Kosmicznych klasy Twardowski oraz superciężkich krążowników typu "Armagedon", Gwardia Gwiezdna będąca uderzeniowym oddziałem kosmicznych komandosów, a także Akademia Gwiezdna im. Mikołaja Kopernika, w której szkolą się wszyscy żołnierze PMG.

Udział w konfliktach zbrojnych 

 • 2052: zwycięstwo nad Flotą Kosmiczną IV Rzeszy Niemieckiej
 • 23.08.2054: aktywna ochrona nienaruszalności granic neutralnego państwa - Kolumbii, podczas walk w Ameryce Południowej
 • 19.12.2055: z rozkazu Naczelnika Polska Marynarka Gwiezdna bierze udział w wyzwoleniu Pekinu
 • 13.04.2058: Polska Marynarka Gwiezdna zamyka w oblężeniu mgławicę Kraba, w której żyje najprawdopodobniej wrogo nastawiona rasa obcych

Wybrane wydarzenia

 • 2019: podczas ogólnoświatowego kryzysu Polacy porzucili demokrację i oddali absolutną władzę jednemu człowiekowi - Naczelnikowi Państwa
 • 2034: Wojna Polska; zwycięstwo nad Rosją otworzyło Polsce drogę do podboju świata
 • 2035: we Lwowie proklamowano powstanie IV Rzeczypospolitej - Wielkiej Rzeczypospolitej
 • 2052: Burkina Faso wypowiedziała Wielkiej Rzeczypospolitej wojnę po czym przestała istnieć
 • 2053: III wojna światowa; w wyniku bombardowań, w ramach operacji "Kompot z wiśni", Japonia przestała istnieć
 • 2054: na Księżycu odkryto ślady niemieckich faszystów
 • 2054: na wyspie Madagaskar rozpoczęło się reality show z udziałem klonów polityków III RP, obrazujący dawną rzeczywistość
 • 2055: po krótkotrwałym kryzysie wywołanym śmiercią Naczelnika Państwa w wyniku zamachu stanu, powołany został jego następca
 • 2056: mecz Polska-Ekwador na Mundialu 2056 zakończył się wynikiem 49:0. Kibice Ekwadoru byli szczęśliwi z tak niskiej przegranej
 • 2056: Wielka Rzeczpospolita wykupuje trzy amerykańskie stany: Nowy Jork, New Jersey i Pensylwanię, tworząc Polską Amerykę Wschodnią
 • 2056: Wikipedia obchodziła swoje 55 urodziny
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (54 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=