Wszystko - Muzyka

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
=> Tenor
=> Basso profondo
=> Bas (głos)
=> Bas-baryton
=> Baryton
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 
Alegoria Muzyki, Filippino Lippi
Alegoria Muzyki, Filippino Lippi

Muzyka (gr. mousike) – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie.

Struktury dźwiękowe składają się z zestawów fal akustycznych o odpowiednio dobranych częstotliwościach i amplitudach oraz ciszy pomiędzy nimi. Celem muzyki jest oddziaływanie na świadomość słuchacza. Jest zjawiskiem odbieranym subiektywnie, zależnym od indywidualnych skłonności, wcześniejszych doświadczeń, społecznych kryteriów wartości, aktualnego nastroju i wielu innych czynników. Od mowy ludzkiej różni się znacznie większą abstrakcyjnością przekazywanych treści oraz wykorzystaniem oprócz głosu ludzkiego również instrumentów muzycznych.

W tradycyjnym i najbardziej rozpowszechnionym ujęciu, struktury muzyczne składają się z rytmu, melodii oraz harmonii. Rozpatrując ten problem bardziej szczegółowo, podział wygląda następująco (są to tzw. elementy dzieła muzycznego):

 • rytm;
 • melodia;
 • harmonia - współbrzmienie;
 • artykulacja - sposób wydobycia dźwięku;
 • dynamika; - natężenie dźwięku;
 • kolorystyka - inaczej barwa, rodzaj dźwięku;
 • agogika - tempo i jego zmiany;
 • forma - sposób w jaki zostało zbudowane dzieło muzyczne;
 • akustyka - często pomijany, ale bardzo istotny element; dotyczy przede wszystkim muzyki akustycznej oraz wpływu miejsca na dźwięk;

Muzyka jest jednym z przejawów ludzkiej kultury. Można przyjąć, że muzyka od zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczynku oraz w obrzędach, najpewniej również od początku łączona była z tańcem i słowem. Z początku muzyka służyła celom praktycznym – pomagała w pracy zespołowej, była formą komunikacji, później stała się także elementem tożsamości zbiorowej. Z czasem wykształciła się jako jedna z gałęzi sztuki.W Mitologii Greckiej Apollo był bogiem sztuki i poezji. Grał też na instrumencie.

Klasyfikacje 

Muzykę można klasyfikować na wiele sposobów, np.:

Forma przekazu:

 • muzyka ludowa – przekazywana poprzez naśladownictwo
 • muzyka profesjonalna – przekazywana poprzez notację muzyczną

Środki wykonawcze:

 • muzyka wokalna
 • muzyka instrumentalna
 • muzyka wokalno-instrumentalna

Ilość wykonawców:

 • muzyka solowa
 • muzyka kameralna
 • muzyka koncertowa(estradowa)
  • muzyka symfoniczna
  • muzyka chóralna

Przeznaczenie:

 • muzyka obrzędowa
 • muzyka koncertowa
 • muzyka taneczna
 • muzyka sceniczna - opera, balet, muzyka teatralna, muzyka filmowa

Cechy formalne i genetyczne:

 • muzyka poważna
 • muzyka rozrywkowa

Ze względu na cechy stylistyczne dzieli się też muzykę według epok. Mówi się o:

 • muzyce antycznej
 • muzyce średniowiecznej
 • muzyce renesansowej
 • muzyce barokowej
 • muzyce klasycznej
 • muzyce romantycznej
 • muzyce współczesnej
Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (159 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free