Wszystko - UniCredit

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
=> Nestle
=> Stokrotka
=> Tesco
=> Biedronka
=> Piotr i Paweł
=> Media Rodzina
=> Google
=> Microsoft
=> Prószyński i S-ka
=> Boeing Company
=> Walt Disney Pictures
=> The Walt Disney Company
=> Electronic Arts
=> Nokia
=> Airbus
=> Ferrari
=> BMW
=> Eurobank
=> Polbank
=> Grupa Samsung
=> Samsung Electronics
=> Samsung Constructions
=> Universal Music Grop
=> Columbia Pictures
=> Oriflame
=> Avon
=> Hollywood Records
=> 20th Century Fox
=> Warner Bros.
=> Sami Swoi
=> Orange
=> Polski9e Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
=> Mennica Polska
=> Amica Wronki S.A.
=> Indesit
=> Nike
=> Adidas
=> Puma
=> Electra Records
=> Warner Bros. Records
=> Atlantic Records
=> Reebok
=> Bayer
=> Solbus
=> New Line Cinema
=> Destan Entertainment
=> Start International Polska
=> Ferrero
=> Heineken
=> Browar Leżajsk
=> Grupa Żywiec
=> Browar Warka
=> St. James's Gate Brewery
=> Paramount Pictures
=> Valcom
=> BP
=> Winiary
=> LEGO
=> Pewex
=> Baltona
=> Bank Pekao S.A.
=> PKO BP
=> Bank BPH
=> GE Money Bank
=> UniCredit
=> ING Bank Śląski
=> Bank Handlowy
=> Bank Zachodni WBK
=> BRE Bank
=> Bank Millenium
=> Alior Bank
=> MultiBank
=> mBank Mobile
=> Bre Bank Hipoteczny S.A.
=> Alianz Bank Polska
=> Kredyt Bank
=> AIG Bank Polska
=> Bank Gospodarki Żywnościowej
=> Raiffeisen Bank Polska
=> Bank Polskiej Spódzielczości
=> Bank Ochrony Środowiska
=> GETIN Bank
=> Getin Holding
=> Noble Bank
=> Fortis Bank Polska
=> Bank DnB NORD Polska
=> Deutche Bank Polska
=> Rabobank Polska
=> Nordea Bank Polska
=> Invest Bank
=> Cyfrowy Polsat (sieć telefonii komórkowej)
=> Cyfrowy Polsat
=> Cyfra +
=> Platforma N
=> mBank
=> Lukas Bank
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

UniCredit Group (również: UniCredito lub UniCredit SpA) – międzynarodowy bank europejski z siedzibą w Mediolanie obsługujący ponad 28 mln klientów w 19 krajach. Spółka akcyjna notowana na giełdach we Frankfurcie w tym na platformie XETRA, w Mediolanie (giełda włoska), a od 20 grudnia 2007 również na giełdzie w Warszawie.

Działalność grupy 

Najważniejsze banki należące do grupy znajdują się w północnych Włoszech, Austrii, południowych Niemczech, obejmując zasięgiem swoich usług jedne z najbogatszych obszarów starego kontynentu. Co więcej UniCredit rozwija swoją działalność w nowych państwach Unii oraz w krajach za jej wschodnią granicą. Dwa znaczące oddziały inwestycyjne banku znajdują się w Monachium i Frankfurcie. UniCredit jest notowany na Borsa Italiana (kod: UCR) oraz na Frankfurt Stock Exchange (kod: CRI).

Obszar Kredyty (mld €) Depozyty (mld €) Oddziały (tysiące) Pracownicy (tysiące) Klienci (miliony) Pozycja Udział w rynku (%)
Włochy 122 72 3 40 6,3 2 10
Niemcy 153 61 0,7 26 4 2 5
Austria 51 35 0,4 12 1,8    
Europa Centralna i Wschodnia 41 47   58 16,4    

 

Działalność na rynkach wschodzących 

UniCredit ma 7 tysięcy oddziałów oraz zatrudnia 140 tysięcy pracowników. Jest znaczącą firmą zajmującą się bankowością w Europie Centralnej oraz Wschodniej. Do grupy należą jedne z największych banków działających w Polsce, Bułgarii, Chorwacji, Bośni, Turcji, Słowacji, Serbii, Rumunii oraz Czechach. Oddziały UniCredit znajdują się też w Rosji, na Ukrainie, Węgrzech, Słowenii, Estonii, na Łotwie oraz Litwie. Ekspansja UniCredit w Europie Wschodniej wiązała się z brakiem kapitału oraz niedorozwojem technologicznym w bankowości po upadku komunizmu.

UniCredit wykorzystał szansę inwestycyjną, jaką dały wielkie prywatyzacje w sektorze finansowym, przeprowadzane w wielu państwach europejskich po upadku żelaznej kurtyny. W roku 1999 UniCredit podpisał z rządem Jerzego Buzka umowę prywatyzacyjną Banku Pekao. Grupa jest w posiadaniu 52,93% akcji tego banku. 29 września 2005 r. Koçbank, należący do grupy UniCredit przejął 57,4% akcji innego banku działającego w Turcji, Yapi Kred jednej z najstarszych i największych grup finansowych w tym kraju.

Jesienią 2005 r. UniCredit SpA zakończył przejmowanie niemieckiej grupy bankowej HVB (HypoVereinsbank), posiadając 93,93% jej akcji. Tym samym UniCredit przejął BA-CA (Austria Credit Anstalt), którego 94,98% znajdowało się w posiadaniu HVB. BA-CA było właścicielem 79,5% akcji Banku BPH. 18 października Komisja Europejska po analizie skutków fuzji na rynki finansowe państw europejskich wydała zgodę na fuzję , która została przypieczętowana 24 listopada 2005 r.

Konflikt z polskim rządem 

Jeszcze przed wyborami w roku 2005 przedstawiciele PiS wypowiadali się przeciwko fuzji BPH i Pekao. Kiedy premierem został wywodzący się z PiS Kazimierz Marcinkiewicz, a prezydentem RP Lech Kaczyński, pomiędzy nową administracją oraz UniCredit pojawił się spór. 6 lutego 2006 r. decyzja Komisji Europejskiej została zaskarżona przez Ministerstwo Skarbu Państwa do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W polskim systemie prawnym istnieją instytucje niezależne od rządu, takie jak Komisja Nadzoru Bankowego. Obowiązkiem tej instytucji jest działanie w ramach prawa bankowego. Aby uniemożliwić fuzję prywatnych banków, nadzór bankowy musi mieć mocne dowody na to, że takie działanie może doprowadzić do złamania prawa. Jego działanie przypomina proces przed sądem. Każdy członek komisji musi zachować bezstronność oraz działać w sposób niezawisły od organów państwa, które wysunęły go do tej roli.

Wiosną w prasie pojawiły się doniesienia, że Cezary Mech, wiceminister finansów, jest przeciwny połączeniu BPH oraz Pekao. Żadna z domniemanych wypowiedzi, nie był autoryzowana. Z drugiej strony Mech ich nie zdementował. 9 marca zebrała się Komisja Nadzoru Bankowego, aby rozpatrzyć wniosek UniCredit o zgodę na realizację prawa głosu z większościowego pakietu akcji w BPH. Leszek Balcerowicz jako przewodniczący komisji, wykluczył Mecha, wiceministra finansów, z posiedzenia na wniosek UniCredit, bo doszedł do wniosku, że przedstawiciel rządu nie jest bezstronny. Komisja Nadzoru Bankowego uznała, że Ministerstwo Skarbu Państwa nie jest stroną w sporze i odmówiła udziału w postępowaniu jego przedstawicielom.

Agenci i politycy 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazała członkom komisji tajny list, w którym oskarżyła UniCredit o działanie na szkodę klientów funduszów grupy Pioneer. Agencja donosiła, że UniCredit przekazał funduszom polecenie, aby wyzbyły się akcji BPH. List został ujawniony przez premiera Kazimierza Marcinkiewicza 15 marca podczas przemówienia w Sejmie . Tego samego dnia Komisja Nadzoru Bankowego zebrała się ponownie, a decyzję o fuzji BPH oraz Pekao odłożono na 3 tygodnie. 16 marca prezes UniCredit spotkał się z premierem Marcinkiewiczem, w celu uzgodnienia kompromisowego rozwiązania dla konfliktu pomiędzy rządem i grupą bankową.

Politycy PiS jako główny argument przeciw fuzji przytaczali umowę prywatyzacyjną, która zgodnie z art. 3 par. 9 zabraniała Unicredit inwestowania w jakikolwiek konkurencyjny dla Pekao SA bank, jak również obawy o zwolnienia pracowników jakie mogły być skutkiem takiej operacji. Jeżeli sieć oddziałów BPH oraz Pekao będzie się pokrywać, to część może ulec likwidacji. Podobnie dublujące się stanowiska w centralach obu banków mogą ulec redukcji. Innym argumentem podnoszonym przeciw fuzji były obawy o monopolizację polskiego rynku bankowego. Połączone Pekao i BPH miałoby 21% rynku usług bankowych i byłoby jednym z największych banków w Środkowej Europie. Niektórzy politycy LPR i Samoobrony, należących do Paktu stabilizacyjnego, stwierdzali, że bank BPH powinien zostać znacjonalizowany lub wykupiony przez państwowe podmioty, aby obronić "polskie banki" przez "obcym kapitałem".

Kompromis 

Aby uniknąć przeciągającego się konfliktu, obie strony sporu zawarły kompromis. 5 kwietnia podpisane zostało porozumienie pomiędzy Unicredit a przedstawicielami rządu. 200 oddziałów spośród 466 należących do Banku BPH SA oraz marka BPH miały zostać sprzedane innym inwestorom. Pracownicy części przyłączanej do Pekao mieli otrzymać gwarancję dwuletniego zatrudnienia. Rząd uznał to za sukces, bo jego zdaniem uratowane zostały miejsca pracy oraz zapewniono konkurencyjność rynku bankowego, na którym pozostanie zarówno marka Pekao jak i BPH.

Liberalni eksperci uznali, że Unicredit tak naprawdę z niczego nie ustąpił. Najlepsze oddziały oraz pracownicy i klienci mieli zostać przejęci przez Pekao, a osoby, którym Unicredit musiałby wypłacić odprawy w czasie zwolnień mieli pozostać w okrojonym Banku BPH. Międzynarodowa grupa inwestycyjna dzięki temu porozumieniu mogła obniżyć koszty fuzji obu ogromnych firm. Wyrażono wątpliwość czy znajdzie się inwestor chętny na zubożoną część Banku BPH.

Tego samego dnia KBN wydał Unicredit zgodę na wykorzystanie prawa głosu z akcji w Banku BPH.

Dzisiaj stronę odwiedziło już 20 odwiedzający (350 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=