Wszystko - Bank BPH

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
=> Nestle
=> Stokrotka
=> Tesco
=> Biedronka
=> Piotr i Paweł
=> Media Rodzina
=> Google
=> Microsoft
=> Prószyński i S-ka
=> Boeing Company
=> Walt Disney Pictures
=> The Walt Disney Company
=> Electronic Arts
=> Nokia
=> Airbus
=> Ferrari
=> BMW
=> Eurobank
=> Polbank
=> Grupa Samsung
=> Samsung Electronics
=> Samsung Constructions
=> Universal Music Grop
=> Columbia Pictures
=> Oriflame
=> Avon
=> Hollywood Records
=> 20th Century Fox
=> Warner Bros.
=> Sami Swoi
=> Orange
=> Polski9e Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
=> Mennica Polska
=> Amica Wronki S.A.
=> Indesit
=> Nike
=> Adidas
=> Puma
=> Electra Records
=> Warner Bros. Records
=> Atlantic Records
=> Reebok
=> Bayer
=> Solbus
=> New Line Cinema
=> Destan Entertainment
=> Start International Polska
=> Ferrero
=> Heineken
=> Browar Leżajsk
=> Grupa Żywiec
=> Browar Warka
=> St. James's Gate Brewery
=> Paramount Pictures
=> Valcom
=> BP
=> Winiary
=> LEGO
=> Pewex
=> Baltona
=> Bank Pekao S.A.
=> PKO BP
=> Bank BPH
=> GE Money Bank
=> UniCredit
=> ING Bank Śląski
=> Bank Handlowy
=> Bank Zachodni WBK
=> BRE Bank
=> Bank Millenium
=> Alior Bank
=> MultiBank
=> mBank Mobile
=> Bre Bank Hipoteczny S.A.
=> Alianz Bank Polska
=> Kredyt Bank
=> AIG Bank Polska
=> Bank Gospodarki Żywnościowej
=> Raiffeisen Bank Polska
=> Bank Polskiej Spódzielczości
=> Bank Ochrony Środowiska
=> GETIN Bank
=> Getin Holding
=> Noble Bank
=> Fortis Bank Polska
=> Bank DnB NORD Polska
=> Deutche Bank Polska
=> Rabobank Polska
=> Nordea Bank Polska
=> Invest Bank
=> Cyfrowy Polsat (sieć telefonii komórkowej)
=> Cyfrowy Polsat
=> Cyfra +
=> Platforma N
=> mBank
=> Lukas Bank
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

Bank BPH SA – ogólnopolski bank uniwersalny z siedzibą w Krakowie (ma również siedzibę w Warszawie). W obecnej postaci jest wynikiem podziału dawnego banku BPH (będącego przed podziałem drugim co do wielkości bankiem w Polsce pod względem wartości udzielonych kredytów oraz trzecim pod względem sumy aktywów ogółem, depozytów, kapitałów własnych oraz zysku brutto i netto), który to podział został zarejestrowany przez sąd 29 listopada 2007 roku. W jego efekcie większa część banku (285 oddziałów) została włączona do Banku Pekao SA a pozostałe 200 oddziałów zostało w Banku BPH (potocznie nazywanym mini-BPH).

Do Grupy Kapitałowej Banku BPH należą BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o.

Akcjonariat 

Akcje banku dopuszczone są do obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na London Stock Exchange - w formie Globalnych Kwitów Depozytowych, których depozytariuszem jest Bank of New York (jeden kwit depozytowy stanowi 0,5 akcji zwykłej banku).

Głównym akcjonariuszem banku jest grupa kapitałowa GE Money (część korporacji General Electric; właściciel także drugiego banku w Polsce: GE Money Bank SA) posiadający (pośrednio przez spółkę HoldCo77 B.V. i bezpośrednio) 18 952 711 akcji stanowiących 66% głosów na WZA banku. UniCredit S.p.A. posiada 1 473 590 akcji (5,13% głosów), łącznie: Arka BZ WBK Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Arka BZ WBK Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Lukas Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1 436 890 akcji (5% głosów), Skarb Państwa 1 058 000 akcji (3,68% głosów), pozostali akcjonariusze, w tym Bank of New York, 5 795 039 akcji (20,18% głosów).

Historia 

Bank BPH SA powstał 31 grudnia 2001 r. w wyniku połączenia Banku Przemysłowo-Handlowego SA i Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie, które jako banki komercyjne zostały wydzielone ze struktur Narodowego Banku Polskiego 1 lutego 1989 r.

Proces połączenia BPH i PBK był skutkiem integracji kapitałowej ich inwestorów strategicznych: HypoVereinsbank AG i Banku Austria Creditanstalt AG (BA-CA), przeprowadzonej pod koniec 2000 roku. Po sfinalizowaniu fuzji prawnej BPH i PBK, udział Grupy HVB w strukturze własności Banku wynosił 71,2%, udział Skarbu Państwa 3,7%, natomiast reszta akcji znajdowała się w wolnym obrocie.

W wyniku fuzji prawnej powstał trzeci bank w Polsce pod względem wielkości aktywów. Łączne aktywa Banku BPH na koniec 2002 r. wyniosły ponad 42,5 mld zł. Udział rynkowy w podstawowych produktach bankowych banków komercyjnych przekraczał 10%, w tym udział w kredytach mieszkaniowych dla osób prywatnych wynosił niemal 17%.

Bank BPH był w tym czasie uniwersalnym, ogólnopolskim bankiem obsługującym 2,6 miliona klientów, posiadającym około 500 placówek zlokalizowanych we wszystkich województwach. Świadczył usługi kredytowe, depozytowe i rozliczeniowe dla klientów detalicznych i instytucjonalnych. Obsługiwał zarówno duże przedsiębiorstwa, powiązane z rynkiem międzynarodowym, jak i małe i średnie firmy, a także jednostki sektora publicznego. Obsługa klientów prowadzona była w placówkach bankowych oraz przez alternatywne kanały dystrybucji. Coraz większe znaczenie w świadczeniu usług odgrywały kanały elektroniczne. Bank tworzył grupę kapitałową, której podmioty uzupełniały ofertę produktów banku o m.in. bankowość hipoteczną, usługi ubezpieczeniowe, leasingowe oraz zarządzanie aktywami. Spółka zależna HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA jako pierwsza w Polsce uzyskała licencję NBP na prowadzenie działalności hipotecznej.

W listopadzie 2005 r. inwestor strategiczny banku BPH, Grupa HVB, został przejęty przez Grupę UniCredit, będącą inwestorem strategicznym w Banku Pekao SA i zamierzającą dokonać fuzji Pekao SA z BPH SA, co spowodowało sprzeciw polskiego rządu, obawiającego się powstania tak wielkiego banku. Polski rząd naciskany przez Komisję Europejską ostatecznie wyraził zgodę na fuzję obu banków w kwietniu 2006, lecz w wyniku podpisanej przez rząd i UniCredit umowy 200 z 485 oddziałów BPH miało zostać wyłączonych z fuzji, zachować dotychczasową nazwę i zostać odsprzedanych przez UniCredit innemu bankowi.

29 listopada 2007 r. sąd zarejestrował fuzję części dawnego banku BPH (285 oddziałów, w tym wszyscy klienci korporacyjni banku) z bankiem Pekao SA. W zamian za przenoszone na Pekao składniki majątku Banku BPH, akcjonariusze Banku BPH 18 grudnia objęli akcje Pekao przy zachowaniu stosunku 1 : 3,3 (z tytułu posiadania jednej akcji Banku BPH akcjonariusz Banku BPH otrzymał 3,3 Akcji Emisji Podziałowej Pekao, przy zachowaniu dotychczasowego stanu posiadania akcji Banku BPH).

Po uzyskaniu zgody KNF 17 czerwca 2008 r. GE Money (część koncernu General Electric) nabył od UniCredit spółkę HoldCo77 B.V., posiadającą ok. 65,9% akcji Banku BPH (18 923 995 sztuk) i następnie, 20 czerwca, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż do 66% akcji banku. W wyniku tego wezwania 17 lipca zawarto transakcje na 28 716 sztuk akcji a GE Money zwiększył swoje posiadanie do 66% akcji Banku BPH. GE Money zamierza przeprowadzić, po uzyskaniu zgody organów nadzoru oraz Walnych Zgromadzeń obydwu banków, fuzję Banku BPH oraz GE Money Banku SA w pierwszej połowie 2009 r. Bank BPH wyemituje nowe akcje dla obecnych właścicieli GE Money Banku SA (szczegółów emisji na razie nie ustalono).

Dzisiaj stronę odwiedziło już 22 odwiedzający (400 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=