Wszystko - Bank Pekao S.A.

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
=> Nestle
=> Stokrotka
=> Tesco
=> Biedronka
=> Piotr i Paweł
=> Media Rodzina
=> Google
=> Microsoft
=> Prószyński i S-ka
=> Boeing Company
=> Walt Disney Pictures
=> The Walt Disney Company
=> Electronic Arts
=> Nokia
=> Airbus
=> Ferrari
=> BMW
=> Eurobank
=> Polbank
=> Grupa Samsung
=> Samsung Electronics
=> Samsung Constructions
=> Universal Music Grop
=> Columbia Pictures
=> Oriflame
=> Avon
=> Hollywood Records
=> 20th Century Fox
=> Warner Bros.
=> Sami Swoi
=> Orange
=> Polski9e Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
=> Mennica Polska
=> Amica Wronki S.A.
=> Indesit
=> Nike
=> Adidas
=> Puma
=> Electra Records
=> Warner Bros. Records
=> Atlantic Records
=> Reebok
=> Bayer
=> Solbus
=> New Line Cinema
=> Destan Entertainment
=> Start International Polska
=> Ferrero
=> Heineken
=> Browar Leżajsk
=> Grupa Żywiec
=> Browar Warka
=> St. James's Gate Brewery
=> Paramount Pictures
=> Valcom
=> BP
=> Winiary
=> LEGO
=> Pewex
=> Baltona
=> Bank Pekao S.A.
=> PKO BP
=> Bank BPH
=> GE Money Bank
=> UniCredit
=> ING Bank Śląski
=> Bank Handlowy
=> Bank Zachodni WBK
=> BRE Bank
=> Bank Millenium
=> Alior Bank
=> MultiBank
=> mBank Mobile
=> Bre Bank Hipoteczny S.A.
=> Alianz Bank Polska
=> Kredyt Bank
=> AIG Bank Polska
=> Bank Gospodarki Żywnościowej
=> Raiffeisen Bank Polska
=> Bank Polskiej Spódzielczości
=> Bank Ochrony Środowiska
=> GETIN Bank
=> Getin Holding
=> Noble Bank
=> Fortis Bank Polska
=> Bank DnB NORD Polska
=> Deutche Bank Polska
=> Rabobank Polska
=> Nordea Bank Polska
=> Invest Bank
=> Cyfrowy Polsat (sieć telefonii komórkowej)
=> Cyfrowy Polsat
=> Cyfra +
=> Platforma N
=> mBank
=> Lukas Bank
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (w skrócie Bank Pekao S.A., PEKAO) – bank uniwersalny z siedzibą w Warszawie, działający głównie na obszarze Polski. Spółka akcyjna pod kontrolą włoskiej grupy Unicredit, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeden z dwóch największych (obok PKO BP) banków w Polsce.

Spółka powstała w roku 1929 jako bank państwowy, którego celem było ułatwienie operacji finansowych Polonii na całym świecie. Pekao miało w roku 1939 przedstawicielstwa w stolicach państw, gdzie osiedlili się Polacy. Po roku 1946 bank zajął się obsługą międzynarodowych operacji finansowych prowadzonych przez komunistyczny reżim. Z jego pomocą Polacy na emigracji mogli wspierać swoje rodziny za żelazną kurtyną. Kiedy w latach 70. zezwolono obywatelom Polski Ludowej na posiadanie dolarów oraz innych walut wymienialnych, Pekao rozpoczęło obsługę kont dewizowych. Pojawiły się bony towarowe PeKaO, za które społeczeństwo mogło kupować w Peweksie towary niedostępne w sklepach. Głównie były to towary importowane oraz wyprodukowane w Polsce „towary deficytowe” (np. samochody, ale i alkohole).

W roku 1989 bank rozpoczął działalność komercyjną, a w 1991 powołał jedno z pierwszych biur maklerskich obracających akcjami na GPW. Po szeregu przekształceń oraz połączeń z innymi bankami na początku roku 1999 powstał Bank Pekao SA. 23 czerwca 1999 roku rząd Jerzego Buzka podpisał umowę prywatyzacyjną. Grupa Unicredit przejęła 52,09% akcji Pekao stając się głównym udziałowcem.

W roku 2005 UniCredit połączył się z HVB, posiadającym pakiet kontrolny Banku BPH. W marcu 2006 roku UniCredit wystąpił o prawo głosu z akcji BPH, aby móc dokonać fuzji BPH oraz Pekao. Po burzliwym kilkumiesięcznym sporze między głównym właścicielem a polskim rządem i ostrzeżeniach Komisji Europejskiej niewyrażającej zgody na zablokowanie fuzji w Polsce, polski rząd 5 kwietnia 2006 parafował, a 19 kwietnia podpisał umowę z Unicredit, w której wyraził zgodę na fuzję pod pewnymi warunkami, m.in. odsprzedaży 200 oddziałów BPH. Z dniem 1 grudnia 2007r. dokonało się oficjalne włączenie tej części oddziałów do PEKAO, nazwanych odtąd "PEKAO 285". "Stare" PEKAO nosi nazwę "PEKAO 800".

Przeniesienie oddziałów z banku BPH do PEKAO wiązało się z koniecznością dokonania istotnych zmian w systemie informatycznym. W tym czasie została zmieniona numeracja rachunków prowadzonych w oddziałach, które weszły do PEKAO. W czasie trwania migracji klienci doświadczali licznych problemów technicznych: długi czas realizacji wpłat i przelewów, blokady kart bankomatowych i kredytowych, zakłócenia w pracy bankowości internetowej.

12 lipca 2008 odkryto, że dane osób starających się o staż w Pekao stały się publicznie widoczne w Internecie. Kontrola GIODO zakończyła się stwierdzeniem naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych i wnioskiem "o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób winnych naruszenia wewnętrznych procedur obowiązujących w Banku, gwarantujących poszanowanie zasad ochrony danych osobowych, w tym polityki bezpieczeństwa.".

Dzisiaj stronę odwiedziło już 20 odwiedzający (370 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=