Wszystko - Loża Ekspertów

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
=> Prawica
=> Centropawica
=> Lewica
=> Centrolewica
=> Centrum
=> Skrajna Prawica
=> Skrajna Lewica
=> Liberalizm
=> Konserwatyzm
=> Narodowy Radykalizm
=> Narodowy Konserwatyzm
=> Narodowy Katolicyzm
=> Narodowy Bolszewizm
=> Narodowy Syndykalizm
=> Lewica Narodowa
=> Nacjonalizm
=> Rasizm
=> Loża Ekspertów
=> Państwo Unitarne
=> Federacja
=> Unia personalna
=> Unia realna
=> Konfederacja
=> Państwo zregionalizowane
=> Ustrój polityczny
=> System polityczny
=> System parlamentarny
=> System parlamentarno-gabinetowy
=> System parlamentarno-komitetowy
=> System gabinetowo-parlamentarny
=> System prezydencki
=> System półprezydencki
=> Państwo złożone
=> Absolutyzm klasyczny
=> Absolutyzm oświecony
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

Loża Ekspertów - organ o charakterze opiniodawczo-doradczo-decyzyjnym, wchodzący również w skład Rady Najwyższej.

W skład Loży wchodzi 80 członków powoływanych sukcesywnie przez Naczelnika Państwa na wniosek Rady Najwyższej. Swoją funkcję pełnią oni dożywotnio. Pierwszy skład Loży Ekspertów powołany został samodzielnie przez Naczelnika. Kandydaci do członkostwa wyłaniani są spośród pracowników naukowych polskich uczelni wyższych, posiadających co najmniej stopień doktora i będącymi ekspertami w swojej dziedzinie. Członkami organu są naukowcy z takich dziedzin jak prawo, podatki, polityka, wojsko, gospodarka, nauka, technika, kultura, sztuka i innych. W skład Loży Ekspertów nie mogą ponadto wchodzić osoby, które w ciągu ostatnich 10 lat należały do jakiejkolwiek partii politycznej.

Loża Ekspertów jest samodzielnym organem, który na celu ma przedstawianie opinii i doradzanie w sprawach najwyższej wagi państwowej. O jej radę bądź opinię może, a w określonych ustawowo przypadkach musi, zwrócić się Rada Najwyższa, a nawet Naczelnik Państwa Polskiego. Opinia lub rada nie musi być przez nich jednak uwzględniona.

Jako organ o charakterze decyzyjnym Loża Ekspertów działa jako część Rady Najwyższej, gdzie decyzje podejmuje się w systemie pluralnym. Członkowie Loży posiadają jednak do dyspozycji mniejszą ilość głosów niż premier i ministrowie, tak więc działając jako część Rady Najwyższej de facto jest ona również organem doradczym. Jednak w tym przypadku opinie i rady Loży muszą być uwzględnione.

Dzisiaj stronę odwiedziło już 23 odwiedzający (420 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=