Wszystko - Lewica

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
=> Prawica
=> Centropawica
=> Lewica
=> Centrolewica
=> Centrum
=> Skrajna Prawica
=> Skrajna Lewica
=> Liberalizm
=> Konserwatyzm
=> Narodowy Radykalizm
=> Narodowy Konserwatyzm
=> Narodowy Katolicyzm
=> Narodowy Bolszewizm
=> Narodowy Syndykalizm
=> Lewica Narodowa
=> Nacjonalizm
=> Rasizm
=> Loża Ekspertów
=> Państwo Unitarne
=> Federacja
=> Unia personalna
=> Unia realna
=> Konfederacja
=> Państwo zregionalizowane
=> Ustrój polityczny
=> System polityczny
=> System parlamentarny
=> System parlamentarno-gabinetowy
=> System parlamentarno-komitetowy
=> System gabinetowo-parlamentarny
=> System prezydencki
=> System półprezydencki
=> Państwo złożone
=> Absolutyzm klasyczny
=> Absolutyzm oświecony
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

Lewica – zwyczajowe określenie sił politycznych dążących do zmian polityczno-ustrojowych, społecznych i gospodarczych, przeciwstawiających się tzw. "tradycyjnemu porządkowi społecznemu", przeciwne prawicy. Zalicza się do nich środowiska o poglądach socjaldemokratycznych, socjalistycznych, socjalliberalnych oraz większość zielonych. W szerszym znaczeniu do lewicy zalicza się również środowiska skrajnie lewicowe (np. o poglądach anarchistycznych, komunistycznych, syndykalistycznych lub trockistowskich) oraz środowiska centrolewicowe (socjalliberalizm), które bywają również zaliczane do centrum sceny politycznej.

Współcześnie podział na prawicę i lewicę często nie bywa jednoznaczny. Do partii prawicowych bywają zaliczane te, które mają pewne lewicowe elementy. Tak jak i do lewicowych te które mają elementy prawicowe. Ze względu na trudności w jednoznacznej klasyfikacji współcześnie istniejących partii tradycyjny podział na lewicę i prawicę jest zastępowany alternatywnym podziałem dwuosiowym, gdzie jedna oś przedstawia kwestie ekonomiczne, druga zaś społeczne.

Określenie lewica pochodzi z okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, kiedy we francuskich Stanach Generalnych deputowani stanu trzeciego (mieszczaństwo) zasiadali po lewej stronie od prowadzącego (reprezentanci arystokracji i duchowieństwa siedzieli po prawej). Postulowali przeprowadzenie gruntownych reform społeczno-politycznych. Ich przewodnim hasłem była "wolność, równość, braterstwo".

W latach 60. XX wieku pojawiła się Nowa Lewica. Tym mianem określa się w skrócie różne grupy odwołujące się do idei ekologicznych, feministycznych, a także pacyfistycznych.

 

Spotykane cechy lewicy 

Poniższe zestawienie cech, jest jedynie poglądowym zestawieniem. Nie wszystkie poniższe cechy występują u wszystkich ugrupowań lewicowych, a także żadna z tych cech nie jest cechą wyłączną lewicy.

 • promowanie idei równości i sprawiedliwości społecznej
 • wolność obywatelska, ograniczona jedynie wolnością innych obywateli
 • liberalizm społeczny i obyczajowy
 • szacunek dla praw mniejszości
 • walka z dyskryminacją jakichkolwiek grup społecznych
 • poparcie dla praw socjalnych
 • poparcie dla państwowego lub społecznego systemu edukacji i opieki zdrowotnej
 • interwencjonizm państwowy w niektórych obszarach gospodarki
 • poparcie dla progresywnego opodatkowania obywateli i sprzeciw wobec podatku liniowego
 • promowanie rozdziału kościoła od państwa
 • internacjonalizm

 

Polskie partie określające się jako lewicowe 

 • Lewica - klub poselski
 • Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)
 • Socjaldemokracja Polska (SdPl)
 • Unia Pracy (UP)
 • Polska Lewica (PL)
 • Unia Lewicy III RP (UL)
 • Demokratyczna Partia Lewicy (DPL)
 • RACJA Polskiej Lewicy (RACJA PL)
 • Nowa Lewica (NL)
 • Zieloni 2004 (Zieloni)
 • Polska Partia Socjalistyczna (PPS po 1987 roku)
 • Polska Partia Pracy (PPP)
 • Komunistyczna Partia Polski (KPP)
 • Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej (Samoobrona RP)
 • Partia Zielonych (PZ)

 

Polskie organizacje młodzieżowe określające się jako lewicowe i centrolewicowe 

 • Federacja Młodych Socjaldemokratów (młodzieżówka SLD, FMS)
 • Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja (młodzieżówka SdPl, SMS)
 • Federacja Młodych Unii Pracy (młodzieżówka UP, FMUP)
 • Młodzi Socjaliści
 • Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ściśle związany z SLD, ZSMP)
 • Organizacja Młodzieżowa Lewica Bez Cenzury
 • Organizacja Młodzieżowa Nowej Lewicy
Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (73 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=