Wszystko - Starożytność

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
=> I wojna światowa
=> Wojna polsko-bolszewicka
=> II wojna światowa
=> Wielka Wojna
=> Konflikt polsko-lotewski
=> Powsanie Listopadowe
=> Wojna Secesyjna
=> Powstanie Styczniowe
=> Bitwa pod Stoczkiem
=> Bitwa pod Dobrem
=> Bitwa pod Ostrołęką (1831)
=> Bitwa pod Ostrołęką (1807)
=> Wesele w Suzie
=> Indie w XVIII wieku
=> Wielcy Mogołowie
=> Spisek prochowy
=> Pakt Ribbentrop - Mołotow
=> Wojna Trzynastoletnia
=> Wolne Miasto Gdańsk (1807-1814)
=> Wolne Miasto Kraków
=> Kolonie i Kolonializm na kontynencie amerykańskim - rywalizacja międzynarodowa
=> Jadwiga jako król Polski
=> Wiosna Ludów
=> Jesień Ludów
=> Wojna stuletnia
=> Wojna trzydziestoletnia
=> Wielka Smuta
=> Bitwa koło wysp Santa Cruz
=> Walki o Guadalcanal
=> Starożytność
=> Bitwa o Monte Cassino
=> Pierwsza wojna bałkańska
=> Druga wojna bałkańska
=> Wojny bałkańskie
=> Kocioł bałkański
=> Pokój Wersalski
=> Traktat wersalski
=> Rozbicie Feudalne
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

Starożytność – okres historyczny stosowany przeważnie dla historii Europy i Bliskiego Wschodu. Obejmuje czasy od około 3500 lat p.n.e do roku 476, czyli upadku cesarstwa zachodniorzymskiego (często można spotkać się z innymi datami początku i końca tego okresu historycznego).

Okres następujący po starożytności nazywany jest średniowieczem.

Periodyzacja starożytności w literaturze 

Epoka ta dzieli się na okresy wg powstawania rodzajów i gatunków literackich począwszy od IX w. p.n.e. (kiedy Grecy przejęli prasemickie za pośrednictwem Fenicjan).

Literaturę starożytnej Grecji dzielimy na okresy w następujący sposób:

 • VIII wiek p.n.e. - wiek epiki;
 • VII-VI wiek p.n.e. - epoka liryki;
 • V wiek p.n.e. - doba dramatu;
 • IV wiek p.n.e. - okres filozofów;
 • III wiek p.n.e. - wiek epigramatu.

Okresy literatury starożytnego Rzymu to:

 • III/II wiek p.n.e. - początek poezji;
 • I wiek p.n.e. - epoka Wergiliusza i Horacego;
 • I wiek n.e. - wiek Owidiusza, Seneki i Tacyta;
 • II wiek - doba filozofii Marka Aureliusza;
 • III wiek-V wiek - rozwój i ekspansja kultury chrześcijańskiej.

Badając literaturę starożytną, osobno zajmować się należy literaturą starożytnego Wschodu oraz Biblią.

Koniec starożytności 

Spotykane daty końca starożytności (najpopularniejsze zostały wytłuszczone):

 • 31 p.n.e. - bitwa pod Akcjum
 • 293 - reformy cesarza rzymskiego Dioklecjana
 • 313 - edykt mediolański, dający w cesarstwie rzymskim równouprawnienie chrześcijanom
 • 324 - opanowanie przez Konstantyna całego cesarstwa
 • 330 - przeniesienie stolicy cesarstwa rzymskiego do Konstantynopola
 • około 370 - pojawienie się Hunów w Europie
 • 378 - zwycięstwo Wizygotów nad Rzymianami pod Adrianopolem
 • 382 - przymierze Teodozjusza z Gotami
 • 392 - Teodozjusz zakazuje kultów pogańskich
 • 395 - ostateczny podział cesarstwa na wschodnie i zachodnie
 • 410 - Wizygoci zdobywają Rzym
 • 476 - wódz germański Odoaker pozbawia władzy Romulusa Augustulusa. Upadek Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego
 • 481 - objęcie władzy przez Chlodwiga
 • 486 - zwycięstwo władcy Franków Chlodwiga nad Syagriuszem
 • 496 - chrzest Chlodwiga
 • 527 - objęcie władzy w Konstantynopolu przez Justyniana Wielkiego
 • 529 - zamknięcie Akademii platońskiej w Atenach na polecenie Justyniana i utworzenie pierwszego klasztoru na Monte Casino przez Benedykta z Nursji
 • 565 - śmierć Justyniana
 • 568 - wkroczenie Longobardów do Italii
 • 590 - początek pontyfikatu Grzegorza Wielkiego
 • 602 - "rewolucja" Fokasa w Konstantynopolu
 • 610 - 641 - panowanie cesarza Herakliusza w cesarstwie wschodnim (przegrana w bitwie nad rzeką Jarmuk w 636)
 • 622 - ucieczka Mahometa z Mekki (Hidżra)
 • 687 - zwycięstwo Pepina z Heristalu i połączenie Austrazji i Neustrii
 • 732 - powstrzymanie pod Poitiers Arabów przez Karola Młota
 • 751 - objęcie tronu frankijskiego przez Pepina Małego
 • 768 - objęcie rządów przez Karola Wielkiego
 • 800 - koronacja Karola Wielkiego na cesarza,
 • 843 - traktat z Verdun - podział państwa Karola Wielkiego
 • 962 - koronacja cesarska Ottona I

Wynalazki starożytności 

W starożytności cywilizacja poczyniła znaczne postępy. Rozwinęły się:

 • rolnictwo
 • hodowla
 • ceramika
 • obróbka żelaza
 • filozofia
 • technika
 • matematyka
 • fizyka
 • astronomia
 • technika wojenna
 • jedwab
 • porcelana
 • kompas
 • koło
 • pismo

Ukształtowały się podstawy europejskiej kultury. Powstało chrześcijaństwo. W ciągu ponad czterech tysięcy lat powstały i upadły liczne państwa i kultury, m.in.: Sumer, Babilonia, Asyria, Egipt, Persja, Greckie Polis, Rzym.

Kalendarium

Najważniejsze daty z historii starożytnej:

 • 3300 p.n.e. - Mezopotamia - powstanie pierwszych miast
 • 3000 p.n.e. - Egipt - zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu
 • 3000 p.n.e. - Mezopotamia - wynalezienie kalendarza
 • 2650 p.n.e. - Egipt - budowa pierwszych piramid
 • 2600 p.n.e. - Indie - początek cywilizacji w dolinie Indusu
 • 2000 p.n.e. - Kreta - kultura minojska
 • 1900 p.n.e. - Mezopotamia - założenie miasta Babilon
 • 1850 p.n.e. - Grecja - pierwszy najazd Achajów
 • 1800 p.n.e. - Mezopotamia - początek Asyrii
 • 1728 p.n.e. - Mezopotamia - Kodeks Hammurabiego
 • 1650 p.n.e. - Egipt - najazd Hyksosów
 • 1640 p.n.e. - Anatolia - imperium Hetytów
 • 1500 p.n.e. - Chiny - państwo feudalne Szang
 • 1300 p.n.e. - Egipt - wynalezienie klepsydry
 • 1300 p.n.e. - Anatolia - pierwsza obróbka żelaza
 • 1000 p.n.e. - Fenicja - wynalezienie alfabetu
 • 900 p.n.e. - Grecja - fundacja Sparty
 • 800 p.n.e. - Mezopotamia - wynalezienie akweduktu
 • 776 p.n.e. - Grecja - pierwsza Olimpiada
 • 753 p.n.e. - Italia - powstanie Rzymu
 • 624 p.n.e. - Grecja - prawo Drakona w Atenach
 • 600 p.n.e. - Chiny - wynalezienie strzemienia
 • 560 p.n.e. - Indie - urodził się Budda
 • 509 p.n.e. - Rzym - proklamacja republiki
 • 490 p.n.e. - Grecja - bitwa pod Maratonem
 • 450 p.n.e. - Rzym - prawo XII Tablic
 • 400 p.n.e. - Syrakuzy - wynalezienie katapulty
 • 331 p.n.e. - Grecja - Aleksander Macedoński podbija Persję
 • 300 p.n.e. - Chiny - wynalezienie młyna wodnego
 • 250 p.n.e. - Syrakuzy - wynalezienie pompy hydraulicznej
 • 264 p.n.e. - początek wojen punickich
 • 218 p.n.e. - Italia - najazd Hannibala
 • 100 p.n.e. - Syria - wynalezienie dmuchanego szkła
 • 100 p.n.e. - Rzym - wynalezienie cementu
 • 100 p.n.e. - Chiny - wynalezienie porcelany
 • 44 p.n.e. - Rzym - śmierć Juliusza Cezara
 • 27 p.n.e. - Rzym - Oktawian August został imperatorem
 • 105 - Chiny - wynalezienie papieru
 • 212 - Rzym - obywatelstwo rzymskie dla wszystkich wolnych mieszkańców cesarstwa
 • 330 - powstał Konstantynopol - nowa stolica imperium
 • 378 - bitwa pod Adrianopolem
 • 395 - podział cesarstwa na wschodnie i zachodnie
 • 410 - Rzym - najazd Wizygotów
 • 476 - upadek zachodniego cesarstwa rzymskiego
Dzisiaj stronę odwiedziło już 68 odwiedzający (560 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=