Wszystko - Makao

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry
=> Tarot
=> Trefl
=> Walet
=> Jeżdziec (karta)
=> Dama
=> Król
=> As
=> Pik
=> Kier
=> Karo
=> Gra karciana
=> Makao
=> Wojna (gra karciana)
=> Kierki
=> Garibadka
=> Pan (gra karciana)
=> Oszust (gra karciana)
=> Remik
=> Poker
=> Kuku
=> Kent
=> Kanasta 

Makao – gra karciana, w której może uczestniczyć praktycznie dowolna liczba uczestników. Stosownie do tej liczby należy (według uznania) rozgrywać grę odpowiednią liczbą talii. Dla 2-4 graczy zwykle wystarcza jedna talia.

Nazwa gry pochodzi od portugalskiej kolonii w Chinach, Makau, a jej zasady zbliżone są do gry UNO.

Zasady ogólne

Gracze ustalają kolejność, w jakiej będą zagrywać. Każdy z graczy otrzymuje po pięć losowo wybranych kart, które powinien trzymać w taki sposób, aby przeciwnicy nie mogli ich poznać.

Z pozostałych kart wykłada się jedną w sposób widoczny dla wszystkich graczy, lecz nie może być to karta funkcyjna – czyli 2, 3, 4, Walet, Król i As (chyba, że taka karta traktowana jest jako zwykła (czyli gracze uznają ją za kartę która nie ma żadnego znaczenia) wtedy może zostać położona jako karta początkowa/rozpoczynająca).

Ogólna zasada polega na porównaniu własnych kart z kartą leżącą na stole. Jeśli gracz ma jakąś kartę, która odpowiada kolorem lub wartością karcie leżącej na stole, może (ale nie musi) wyłożyć tę kartę, zakrywając leżącą na wierzchu. Przykładowo, jeśli na stole leży karta 5 trefl, to gracz mający 5 kier, 10 trefl, waleta pik, króla kier i dwójkę karo, może położyć 5 kier albo 10 trefl. Jeżeli gracz nie ma pasującej karty lub nie chce pozbywać się jednej z tych, które pasują, to musi dobrać jedną z kart z talii. Jeśli ta pobrana karta pasuje do leżącej na stosie, to gracz może od razu ją na ten stos odłożyć.

Gracz, który jako pierwszy pozbędzie się wszystkich swoich kart, wygrywa. Istotne jest, aby oddając swoją przedostatnią kartę wypowiedział słowo "Makao". Jeśli tego nie zrobi, a przeciwnicy zauważą, gracz taki musi pobrać 5 kart z talii.

Jeżeli wszystkie karty w stosie skończą się, stos kart, dokładanych przez graczy powinien zostać przetasowany przez osobę której brakło karty i odwrócony tak, aby w stosie była tylko jedna karta (ta sama, która była u góry stosu przed przetasowaniem).

Można wykładać po kilka kart naraz jeśli są tego samego rodzaju (przykładowo gracz może wyłożyć naraz 3 karty Walet, jeśli karta leżąca na stole na to pozwala)

Reszta reguł przypisuje poszczególnym kartom odpowiednie znaczenia, przy czym nie wszystkie reguły są stosowane w każdej grze; zwykle zależy to od samych graczy.

Podstawowe zasady gry

  • dwójka i trójka – kolejny gracz dobiera tyle kart, ile widnieje na owej karcie. W szczególności jeśli ma kartę o tej samej wartości lub kolorze (nadal tylko dwójki i trójki), może położyć ją na stosie a kolejny gracz musi wtedy dobrać tyle kart, ile wynosi sum wartości wcześniej położonych kart (chyba że też ma pasującą dwójkę lub trójkę)
  • czwórka – kolejny gracz czeka jedną kolejkę lub kładzie czwórkę a kolejny gracz czeka 2 kolejki itd.
  • karty od piątki do dziesiątki nie mają specjalnego znaczenia
  • walet – gracz może zażądać kart od piątki do dziesiątki
  • król kier – kolejny gracz pobiera pięć kart
  • król pik – poprzedni gracz pobiera pięć kart
  • as – żądanie zmiany koloru
  • dama - obowiązuje zasada "dama na wszystko, wszystko na damę" - oznacza to możliwość wyłożenia jej na każdą kartę , bez względu na kolor i wartość .


Uwaga: Gracza zatrzymanego 4-ką nie obowiązuje pobieranie kart: Kiedy gracz 2 jest zatrzymany a gracz 1 stawia kartę 2, 3 lub króla, karty pobiera gracz 3 / jeśli graczy jest tylko dwóch to a) karty wojenne nie obowiązują b) sam bierze karty

Dzisiaj stronę odwiedziło już 13 odwiedzający (43 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=