Wszystko - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
=> Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
=> Wyższa Szkoła Biznesu i Przetsiębiorczości
=> Uniwersytet Rzeszowski
=> Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) w Rzeszowie jest największą niepubliczną uczelnią wyższą na Podkarpaciu.

Historia

Szkoła została powołana do istnienia decyzją ministra Edukacji Narodowej w dniu 8 marca 1996 roku.

Władze uczelni

Rektor: prof. nadzw., dr hab. inż. Tadeusz Pomianek
Prorektor ds. nauki: prof. dr hab. Jerzy Chłopecki
Prorektor ds. nauczania: dr Wergiliusz Gołąbek
Prorektor ds. wsp z zagranicą: dr Andrzej Szelc
Kanclerz: mgr inż. Stanisław Harpula
Dziekan Wydziału Ekonomicznego: prof. nadzw. dr hab. Anna Nowakowska
Dziekan Wydziału Administracyjno - Informatycznego: prof. dr hab. Bohdan Kozarzewski

Dyrektor ds. Informatyki: mgr inż. Lucjan Hajder
Dyrektor ds. Organizacji: mgr Roman Fedyna
Dyrektor ds. Rozwoju: mgr Marcin Leszczyński
Dyrektor Centrum Turystyki i Rekreacji: mgr Wiesław Pajda
Dyrektor Centrum Studiów Międzynarodowych: prof. nadzw., dr hab. Marek Pałasiński
Dyrektor Centrum Języków Obcych: mgr Jerzy Czyżowski
Dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej: mgr Dominik Łazarz
Dyrektor Instytutu Gospodarki: dr Maciej Piotrowski

Kierunki studiów 

 • Administracja - studia I stopnia
 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - studia I i II stopnia
 • Grafika komputerowa w mediach - studia I i II stopnia
 • Ekonomia - studia I i II stopnia
 • Europeistyka - studia I stopnia
 • Informatyka - studia inżynierskie I stopnia i studia II stopnia
 • Informatyka i Ekonometria - studia I i II stopnia
 • Politologia - studia I stopnia
 • Turystyka i Rekreacja - studia I i II stopnia
 • Zdrowie Publiczne - studia I stopnia
 • Wychowanie Fizyczne - studia I stopnia
 • Ratownictwo Medyczne - studia I stopnia
 • Socjologia - studia I stopnia

Wydziały WSIiZ

 • Wydział Administarcyjno-Informatyczny
  • Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
  • Katedra Prawa i Administracji
  • Katedra Matematyki
  • Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii
  • Katedra Systemów Rozproszonych
  • Katedra Podstaw Informatyki
  • Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji
  • Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych
  • Samodzielny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji
 • Wydział Ekonomiczny
  • Katedra Ekonomii
  • Katedra Finansów i Bankowości
  • Katedra Zarządzania
  • Katedra Dziedzictwa Kulturowego i Humanizacji Biznesu
  • Katedra Nauk Społecznych
  • Katedra Turystyki i Rekreacji
  • Katedra Zdrowia Publicznego
  • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Europeistyki
 • Wydział Zamiejscowy w Tyczynie

Jednostki międzywydziałowe WSIiZ

 • Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej
 • Centrum Edukacji Międzynarodowej
 • Centrum Języków Obcych
 • Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
 • Instytut Badań nad Cywilizacjami
 • Instytut Gospodarki
Dzisiaj stronę odwiedziło już 32 odwiedzający (108 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=