Wszystko - Uniwersytet Rzeszowski

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
=> Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
=> Wyższa Szkoła Biznesu i Przetsiębiorczości
=> Uniwersytet Rzeszowski
=> Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 
Uniwersytet Rzeszowski - największa uczelnia akademicka Polski południowo-wschodniej. Historia Uniwersytetu Rzeszowskiego sięga 1963 roku, kiedy to powołano Wyższą Szkołę Pedagogiczną z siedzibą w Rzeszowie, pierwszą samodzielną uczelnie wyższą na Rzeszowszczyźnie. W roku 1969 w Rzeszowie utworzono filie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś w roku 1993 Wydział Ekonomii Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku to intensywne starania mające na celu powołanie samodzielnego Uniwersytetu z siedzibą w Rzeszowie.

1 września 2001 to oficjalna data powołania Uniwersytetu Rzeszowskiego, który powstał z połączenia trzech istniejących w Rzeszowie szkół wyższych tj. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej.

Pierwszym rektorem został prof. zw. dr hab. Tadeusz Lulek.

Uniwersytet Rzeszowski nadał tytuły doktora honoris causa:

 • papieżowi Janowi Pawłowi II - 20 lutego 2005
 • prof. Józefowi Szajnie - 6 czerwca 2007
 • prof. dr hab. Feliksowi Kirykowi - 6 czerwca 2007
 • prof. dr hab. Markowi Gedlowi - 7 czerwca 2008
 • prof. dr hab. Franciszkowi Chrapkiewiczowi-Chapeville - 7 czerwca 2008

Wydziały

Uniwersytet Rzeszowski składa się z 11 wydziałów na których istnieje ponad 30 kierunków kształcenia na różnych poziomach (8 kierunków posiada uprawnienia do kształcenia na studiach doktoranckich, kolejne 5 jest w trakcie uzyskiwania takich uprawnień).

Wydział Biologiczno-Rolniczy

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia:

 • doktora nauk biologicznych
 • doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia

Główne kierunki kształcenia:

 • Architektura Krajobrazu
 • Biologia (specjalności: Biologia eksperymentalna, Biologia Środowiskowa)
 • Rolnictwo (specjalności: Kształtowanie środowiska, Przetwórstwo spożywcze, Handel i usługi, Rolnictwo ekologiczne z Agroturystyką)
 • Ochrona Środowiska
 • Technologia żywności i żywienia człowieka

Wydział Ekonomii 

Główne kierunki kształcenia:

 • Ekonomia (specjalności: Ekonomia przedsiębiorstwa, Europejska integracja gospodarcza, Gospodarka regionalna i lokalna)

Wydział Filologiczny

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia:

 • doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

Główne kierunki kształcenia:

 • Filologia
  • Angielska
  • Germańska
  • Rosyjska (specjalizacje: nauczycielska z j.niemieckim lub angielskim, komunikacja interkulturowa w sferze biznesu)
 • Filologia Polska (specjalności: dziennikarska, nauczycielska z j.angielskim, nauczycielska z edukacją kulturalną)

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia:

 • doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki

Główne kierunki kształcenia:

 • Fizyka (specjalność: nauczycielska z matematyką lub informatyką, fizyka teoretyczna, fizyka doświadczalna, fizyka komputerowa)
 • Fizyka techniczna (specjalność: Fizyczna inżynieria środowiska)
 • Matematyka (specjalności: nauczycielska, Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości)
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Informatyka (specjalności: bazy danych, informatyka w medycynie, inteligentne systemy wspomagania decyzji)

Wydział Medyczny 

Główne kierunki kształcenia:

 • Dietetyka
 • Fizjoterapia
 • Pielęgniarstwo
 • Położnictwo
 • Ratownictwo Medyczne
 • Zdrowie Publiczne

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

Siedziba Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego przy ulicy Ks. Jałowego

Główne kierunki kształcenia:

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Pedagogika (główne specjalności: Arteterapia z Gerontopedagogiką, Edukacja Medialna, Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym, Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza, Pedagogika Pracy z Doradztwem Zawodowym, Psychoprofilaktyka Społeczna, Resocjalizacja)

Wydział Prawa i Administracji 

Główne kierunki kształcenia:

 • Prawo
 • Europeistyka
 • Administracja

Wydział Socjologiczno-Historyczny 

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia:

 • doktora nauk humanistycznych w zakresie historii
 • doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii
 • doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii
 • doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Główne kierunku kształcenia:

 • Archeologia (specjalizacje: Archeologia Prahistoryczna, Archeologia Średniowiecza)
 • Historia (specjalności: nauczycielska, Archiwistyka współczesna, Integracja Europejska)
 • Socjologia (specjalności: socjalna, samorządowa, badanie postaw i zachowań społecznych)
 • Politologia
 • Kulturoznawstwo

Wydział Sztuki

Główne kierunki kształcenia:

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Grafika

Wydział Wychowania Fizycznego

Siedziba Wydziału Wychowania Fizycznego przy ulicy Towarnickiego

Główne kierunki kształcenia:

 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne

Wydział Biotechnologii

Główne kierunki kształcenia:

 • Biotechnologia
 • Biologia

Jednostki międzywydziałowe

 • Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Międzywydziałowy Instytut Filozofii (prowadzi studia na kierunku Filozofia)
 • Międzywydziałowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Centrum Kultury i Języka Polskiego Dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”
 • Studium Kulturalno-Oświatowe
 • Akademia Europejska na Rzecz Euroregionu Karpackiego
 • Akademicki Związek Sportowy - Klub Uczelniany AZS
trony
Dzisiaj stronę odwiedziło już 68 odwiedzający (562 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=