Wszystko - Rada Najwyższa

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
=> I Polski Korpus Inwazyjny
=> II Polski Korpus Inwazyjny
=> III Polski Korpus Inwazyjny
=> IV Polski Korpus Inwazyjny
=> V Polski Korpus Inwazyjny
=> IX dywizja Husarii Pancernej
=> Waddan
=> Polska Wspólnota Brytyjska
=> Orzeł Zwycięzki
=> Naczelnik Państwa Polskiego
=> Totalitaryzm Oświecony
=> Rada Najwyższa
=> Przewodniczący Rady Najwyższej
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

Rada Najwyższa - drugi, po Naczelniku Państwa, organ władzy w Wielkiej Rzeczypospolitej. Potocznie nazywana rządem.

Rada Najwyższa podejmuje decyzje większością głosów w systemie pluralnym, gdzie uprzywilejowaną pozycję posiadają ministrowie. To od niej zależy wysokość stawek podatkowych, polityka gospodarcza kraju oraz ustanawiane prawo. Wszelkie uchwały i ustawy Rady Najwyższej, przed wejściem w życie, wymagają zatwierdzenia przez Naczelnika Państwa.

Członkowie Rady Najwyższej z reguły dzielą się na 2 stronnictwa: naczelnikistów i ultranaczelnikistów.

Powoływanie i odwoływanie

Ministrów i Przewodniczącego Rady Najwyższej Naczelnik Państwa Polskiego powołuje i odwołuje według własnego uznania. Naczelnik sam może pełnić funkcję Przewodniczącego. Dożywotnich członków Loży Ekspertów Naczelnik powołuje na wniosek Rady Najwyższej, zaś szefowie sztabów są członkami Rady Najwyższej z urzędu.

Skład Rady Najwyższej

Prezydium Rady Najwyższej
  • Przewodniczący Rady Najwyższej
  • Minister Informacji
  • Minister Dobrobytu
  • Minister Wojny
  • Minister Narodu
  • Minister Spuścizny Narodowej
  • Minister Słusznych Kroków

Loża Ekspertów
  • 80 członków Loży
 Szefowie Sztabów Polskich Sił Zbrojnych
  • 13 szefów sztabów wszystkich rodzajów sił zbrojnych
Dzisiaj stronę odwiedziło już 13 odwiedzający (44 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=