Wszystko - Naczelnik Państwa Polskiego

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
=> I Polski Korpus Inwazyjny
=> II Polski Korpus Inwazyjny
=> III Polski Korpus Inwazyjny
=> IV Polski Korpus Inwazyjny
=> V Polski Korpus Inwazyjny
=> IX dywizja Husarii Pancernej
=> Waddan
=> Polska Wspólnota Brytyjska
=> Orzeł Zwycięzki
=> Naczelnik Państwa Polskiego
=> Totalitaryzm Oświecony
=> Rada Najwyższa
=> Przewodniczący Rady Najwyższej
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

Naczelnik Państwa Polskiego - głowa Państwa Polskiego, najwyższa władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, Wódz Naczelny Wojska Polskiego, strażnik Konstytucji i niepodległości państwa, Głowa Rodziny Narodów Wielkiej Rzeczypospolitej, uosobienie potęgi, honoru i majestatu WRP, szef sojuszu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, najwyższy zwierzchnik ONWRP, bezdyskusyjnie uznawany za najważniejszego człowieka na świecie, jeśli nie w ogóle.

Kadencja i procedura wyboru

Kadencja Naczelnika Państwa trwa 25 lat, z możliwością jednokrotnego jej powtórzenia. Zgodnie z Konstytucją WRP wyboru dokonuje Rada Najwyższa w jawnym głosowaniu spośród dwóch kandydatów. Jednego zgłasza ustępujący Naczelnik (w przypadku gdy nie jest to możliwe, dokonuje tego Przewodniczący Rady Najwyższej), drugi jest wyznaczany przez Naród w drodze referendum. Rada Najwyższa dokonuje głosowania w trybie natychmiastowym, bez możliwości debaty. Do wyboru Naczelnika wymagane jest 9/10 głosów składu Rady. Nowy Naczelnik obejmuje urząd po złożeniu następującej przysięgi:

Ślubuję dążyć do wzmocnienia potęgi Wielkiej Rzeczypospolitej, zapewnienia jej obywatelom szczęścia oraz kierować się w swoim postępowaniu nakazami sumienia, o ile nie zagraża to wykonaniu założonych działań.

Tekst przysięgi można zakończyć słowami "Tak mi dopomóż Bóg/Allah/Jahwe/Zeus/Lucyfer/Belzebub/Światowid/Liczyrzepa".

Najważniejsze kompetencje

 • Określa i realizuje politykę wewnętrzną i zagraniczną
 • Reprezentuje Wielką Rzeczpospolitą w stosunkach z pozostałymi państwami
 • Wydaje rozporządzenia, dyrektywy, dekrety, decyzje i opinie
 • Podpisuje umowy międzynarodowe
 • Powołuje Przewodniczącego Rady Najwyższej, ma prawo sam pełnić tę funkcję
 • Powołuje i odwołuje ministrów Rady Najwyższej
 • Sprawuje ogólne kierownictwo nad Radą Najwyższą, wyraża zgodę na wejście jej aktów w życie
 • Jest Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego
 • Mianuje i odwołuje kadrę oficerską Wojska Polskiego
 • Ogłasza stan wojenny
 • Jest najwyższym organem odwoławczym
 • Dysponuje prawem łaski
 • Może na wniosek składu sędziowskiego zasądzić karę śmierci
 • Powołuje i odwołuje sędziów i ławników
 • Wyznacza kandydata na swojego następcę

Naczelnik Państwa w latach 2019-2055

Od 2019 do 2055 roku funkcję Naczelnika Państwa pełnił z powodzeniem jeden i ten sam człowiek. Jego następcy muszą się mierzyć z jego legendą. Pod jego rządami III Rzeczpospolita przeobraziła się w Wielką Rzeczpospolitą, powiększając swój obszar kilkaset razy. Doprowadził do prawie całkowitego wyeliminowania korupcji oraz pełnej liberalizacji gospodarki. Dzięki zainicjowanym przez niego programom miliony obywateli żyją dziś w dostatku i dobrobycie.

Urodzony w 1981 roku, w Macierzy, posiadał dyplomy Szkoły Głównej Handlowej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dwa doktoraty, cztery nagrody Nobla. W latach 2010-2013 służył w wojsku w jednostce komandosów. W roku 2018 wobec niezadowolenia społecznego, biedy i chaosu w państwie stanął na czele rebelii, która obaliła rząd. Rok później w referendum narodowym, którego ważności nie podważyło żadne państwo na świecie uzyskał 94% głosów poparcia i stanął na czele państwa.

W historii polskiej państwowości zapisał się jako pierwszy po II wojnie światowej polityk, który rządził nie dla swej prywaty, ale dla dobra ogółu.

Dnia 27.07.2058 został przez papieża Jana Pawła IV ogłoszony świętym.

Dzisiaj stronę odwiedziło już 13 odwiedzający (50 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=