Wszystko - Fundacja im. Bolesława Chrobrego

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
=> Fundacja Rodzić po Ludzku
=> Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
=> Fundacja Książąt Czartoryskich
=> Fundacja Dzieci Niczyje
=> Fundacja im. Bolesława Chrobrego
=> Fundacja im. Stefana Batorego
=> Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

Celem Fundacji jest działalność w zakresie kultury, nauki, oświaty i wychowania, w tym również polegająca na kształceniu studentów i uczniów; popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, w tym również współpracy europejskiej; wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i charytatywnym; wspieranie oraz inicjowanie różnorodnych form aktywności społecznej, w tym również w zakresie kultury fizycznej i sportu; działalność w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego; propagowania historii Polski, tradycji, postaw patriotycznych oraz wspieranie inicjatyw w tym zakresie.

Pola działania 

 • Współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi lub zagranicznymi w zakresie edukacji obywatelskiej, społecznej, ekonomicznej, kulturalnej oraz oświatowej;
 • Programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych;
 • Programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, oraz specjalistów różnych dziedzin;
 • Promowanie i prowadzenie inicjatywy wydawniczej, oświatowej i edukacyjnej oraz organizowanie sympozjów i konferencji naukowych lub popularno społecznych;
 • Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego;
 • Organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowo-edukacyjnych oraz obozów aktywności sportowej, w tym spływów kajakowych, oraz pieszych i rowerowych rajdów krajoznawczych;
 • Organizowanie akcji charytatywnych i dobroczynnych, w tym zbiórek publicznych i balów charytatywnych;
 • Organizowanie i prowadzenie imprez publicznych;
 • Wspieranie, organizowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, propagowanie historii Polski, tradycji, postaw patriotycznych.

Władze 

Zarząd Fundacji 

Działalnością Fundacji kieruje Zarząd powoływany przez Fundatorów na trzyletnią kadencje. Do zadań Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji merytorycznych i finansowych dotyczących działalności Fundacji. Zarząd spotyka się na comiesięcznych posiedzeniach. W skład Zarządu wchodzą:

 • Tomasz Pęski, prezes
 • Szczepan Mieczysław Ostrowski, sekretarz
Dzisiaj stronę odwiedziło już 68 odwiedzający (510 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=