Wszystko - PZPN

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
=> FIFA
=> PZPN
=> UEFA
=> Kolbuszowianka Kolbuszowa
=> Resovia Rzeszów
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

Polski Związek Piłki Nożnej (oficjalny skrót PZPN) – ogólnokrajowy związek sportowy (stowarzyszenie), działający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający osobowość prawną, będący jedynym prawnym reprezentantem polskiej piłki nożnej (jedenastoosobowej, halowej, plażowej zarówno mężczyzn, jak i kobiet we wszystkich kategoriach wiekowych) w kraju i zagranicą.
Od 20 kwietnia 1923 członek FIFA (przyjęcie na pierwszym powojennym kongresie w Genewie), a od 2 marca 1955 członek UEFA (przyjęcie na kongresie w Wiedniu).

Informacje ogólne 

Adres:
ul. Miodowa 1
00-080 Warszawa
tel. +48 22 55 12 231
fax. +48 22 55 12 240
Prezes: Michał Listkiewicz
Sekretarz Generalny: Zdzisław Kręcina
Dyrektor Biura: wakat
Rzecznik Prasowy: Zbigniew Koźmiński

Kluby:

 • Liczba zarejestrowanych klubów: 5 690
 • Liczba zarejestrowanych zespołów młodzieżowych: 7 555

Zawodnicy:

 • Liczba zarejestrowanych juniorów: 184 617
 • Liczba zarejestrowanych seniorów: 151 302

Zawodniczki:

 • Liczba zarejestrowanych juniorek: 954
 • Liczba zarejestrowanych seniorek: 1 191

Sędziowie:

 • Mężczyźni: 11 326
 • Kobiety: 338

Historia 

PZPN został założony w dniach 20 i 21 grudnia 1919 w Warszawie (a nie w Krakowie, jak mylnie podają niektóre źródła), podczas 1. zjazdu 31 polskich klubów piłki nożnej (wskutek zaginięcia kartotek nigdy nie ujawniono nazw ich wszystkich – wiadomo jedynie, że z całą pewnością były wśród nich: Cracovia, Wisła Kraków, RKS Kraków, Lechia Lwów, Czarni Lwów, Pogoń Lwów, ŁKS Łódź, Warta Poznań, Koszarawa Żywiec i Polonia Warszawa). Jego protoplastą był - utworzony 25 czerwca 1911 we Lwowie i działający wyłącznie na terenie Galicji - Związek Polski Piłki Nożnej. Uchwałą zgromadzenia założycielskiego siedzibą związku postanowiono ustanowić Kraków (znajdowała się ona tam od 22 grudnia 1919 do 14 stycznia 1928) i stąd zapewne wynika błąd o miejscu inauguracyjnego zjazdu. Pierwszym prezesem piłkarskiej centrali wybrano działacza Cracovii – Edwarda Cetnarowskiego. Ponadto, podczas owego założycielskiego zgromadzenia: przyjęto statut, ogłoszono regulamin 1. Mistrzostw Polski w piłce nożnej (w 1920) oraz dokonano podziału kraju na 5 okręgów piłkarskich (OZPN): krakowskiego, lwowskiego, łódzkiego, warszawskiego i poznańskiego (26 lutego 1922 zatwierdzono powstanie trzech kolejnych: górnośląskiego, lubelskiego i wileńskiego, a 25 lutego 1923 toruńskiego).

Samorozwiązanie 1951 

4 lutego 1951, na podstawie uchwały podjętej podczas 35. Walnego Zgromadzenia PZPN w Warszawie, doszło do samorozwiązania tej organizacji, przy jednoczesnym zawiązaniu nowego organu o nazwie Sekcja Piłki Nożnej Głównego Komitetu Kultury Fizycznej.

SPN GKKF zastępowała formalnie PZPN we wszelkiej działalności związanej z polską piłką nożną, wsławiając się wieloma pomysłami przeszczepionymi na nasz grunt z ZSRR (m.in. przyznanie tytułu Mistrza Polski w 1951 roku nie – zwycięzcy I ligi polskiej, tylko zdobywcy Pucharu Polski; powiększenie od sezonu 1951 II ligi polskiej z 20 do 32 drużyn, a od sezonu 1952 o kolejnych osiem; zatwierdzanie składu reprezentacji Polski).

9 grudnia 1956, podczas 40. Plenum Sekcji Piłki Nożnej GKKF w Warszawie na wniosek... Prezydium SPN GKKF, doszło samorozwiązania tej organizacji i wskrzeszenia PZPN.

Zawieszenie władz 1998 

Wobec odmowy przez władze związku przyjęcia kontroli Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, 21 kwietnia 1998 minister Jacek Dębski zawiesił władze PZPN z Marianem Dziurowiczem na czele. 25 maja 1998 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie podjął decyzję o ustanowieniu kuratora, którym został mecenas Wiesław Pakoca. Wobec groźby wykluczenia polskich drużyn z rozgrywek międzynarodowych oraz po udzieleniu zgody na przeprowadzenie kontroli decyzja została odwołana 7 sierpnia.

W efekcie zawieszenia 20 lutego 1999 roku odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZPN, na którym postanowiono m.in., że zjazd wyborczy, na którym wybrane zostaną nowe władze Związku odbędzie się 28 czerwca 1999. Spośród czterech kandydatur: Bońka (zrezygnował po rozpoczęciu obrad), Dziurowicza (zgłoszona w dniu zjazdu), Kolatora (zrezygnował tuż przed zjazdem) i Listkiewicza w tajnym głosowaniu wybrano tą ostatnią.

Zarząd komisaryczny 2007 

zawiesił dotychczasowe władze Związku i wprowadził W związku z aferą korupcyjną w polskiej piłce nożnej, 19 stycznia 2007 Minister Sportu Tomasz Lipieczarząd komisaryczny w osobie prezesa Ekstraklasa SA Andrzeja Rusko, który miał sprawować tę funkcję do czasu wyboru nowych władz PZPN. Kurator "przejął kompetencje organów wybieralnych, czyli prezesa, prezydium, zarządu oraz zgromadzenia delegatów. Natomiast organy nominowane, czyli wydziały gier, dyscypliny i pozostałe będą działać jak dotychczas." FIFA i UEFA poinformowały, że "nie uznają ustanowionego przez ministra sportu Tomasza Lipca kuratora w Polskim Związku Piłki Nożnej" oraz "że zawieszony zarząd pozostaje jedynym uznawanym [przez te organizacje] organem władzy w polskim futbolu". Konsekwencją wprowadzenia kuratora w PZPN mogą być sankcje wobec polskich drużyn polegające na zawieszeniu ich udziału we wszelkich rozgrywkach międzynarodowych – od występów towarzyskich po mecze reprezentacji.
Dzień przed zawieszeniem władz – 18 stycznia – swoją kandydaturę w wyborach prezesa Związku podczas najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów zgłosił Kazimierz Greń, prezes Podkarpackiego ZPN i szef komisji futsalu w PZPN. Jednakże 30 stycznia z powodów rodzinnych zrezygnował z ubiegania się o fotel prezesa Związku.
(20 stycznia dotychczasowy wiceprzewodniczący Wydziału Zagranicznego PZPN Ryszard CzarneckiSamoobrona RP), jako drugi kandydat ogłosił, że wystartuje w tych wyborach.
21 stycznia swój udział w tych samych wyborach ogłosił były piłkarski reprezentant Polski, poseł PORoman Kosecki.
24 stycznia komisarz PZPN na 2 marca wyznaczył termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, podczas którego mają być wybrane nowe władze PZPN.
31 stycznia kolejny były reprezentant Polski Grzegorz Lato zgłosił swoją osobę w najbliższych wyborach na szefa Związku .
1 lutego 2007 Andrzej Rusko zrezygnował z funkcji kuratora Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na tym stanowisku zastąpił go Marcin Wojcieszak. Przed złożeniem rezygnacji Andrzej Rusko przesunął termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów na 11 marca . Ostatecznie, wobec nieścisłości prawnych w nowym statucie odsyłanym kilkukrotnie do poprawki przez sąd, do zjazdu w zakładanych terminach nie doszło.

5 marca 2007 decyzją ministra sportu Zarząd PZPN został odwieszony a kurator ze Związku wycofany.

Cele statutowe 

 1. Organizacja, rozwój i popularyzacja piłki nożnej w Polsce.
 2. Podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa amatorskiego i nieamatorskiego, w tym profesjonalnego.
 3. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, sędziów i działaczy piłkarskich.
 4. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej Związku.

Członkowie 

 • 16 Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej (ZPN)
 • Okręgowe Związki Piłki Nożnej (OZPN), działające w ramach ZPN-ów (siedziby w niemal wszystkich miastach wojewódzkich sprzed reformy administracyjnej w 1999)
 • Podokręgi piłkarskie, działające - w ramach ZPN-ów - na terenie jednego lub kilku powiatów w granicach administracyjnych jednego województwa
 • Kluby sportowe posiadające sekcję piłki nożnej, bądź jednosekcyjne kluby piłkarskie.

Władze

Struktura 

 • Walne Zgromadzenie Delegatów
 • Zarząd (35 działaczy)
  • Prezydium Zarządu (13 działaczy)
  • pozostali Członkowie Zarządu (22 działaczy)
 • Komisja Rewizyjna (9 działaczy)

Obsada personalna Zarządu PZPN

 • Prezydium Zarządu
  • Michał Listkiewicz - prezes zarządu
  • Eugeniusz Kolator - wiceprezes ds. organizacyjnych
  • Stefan Antkowiak (Wielkopolski ZPN) - wiceprezes ds. współpracy z administracją rządową, samorządową i organizacjami społecznymi
  • Eugeniusz Nowak (Kujawsko-Pomorski ZPN) - wiceprezes ds. piłkarstwa młodzieżowego
  • Członkowie Prezydium:
   • Stanisław Bobkiewicz
   • Władysław Jerzy Engel
   • Rudolf Bugdoł (Śląski ZPN)
   • Janusz Hańderek
   • Zbigniew Koźmiński
   • Grzegorz Lato
   • Adam Olkowicz (Lubelski ZPN) - przewodniczący zespołu PZPN ds. Euro 2012
   • Eugeniusz Stanek
 • pozostali Członkowie Zarządu
  • Henryk Apostel
  • Andrzej Bińkowski
  • Jan Bednarek (Zachodniopomorski ZPN)
  • Jan Bzowy
  • Witold Dawidowski (Podlaski ZPN)
  • Zdzisław Drobniewski
  • Kazimierz Fiedorowicz (Warmińsko-Mazurski ZPN)
  • Kazimierz Greń (Podkarpacki ZPN) - przewodniczący Komisji Futsalu PZPN
  • Romuald Jankowiak (Lubuski ZPN)
  • Henryk Klocek (Pomorski ZPN)
  • Jerzy Koziński (Dolnośląski ZPN)
  • Zdzisław Łazarczyk (Mazowiecki ZPN)
  • Mirosław Malinowski (Świętokrzyski ZPN)
  • Ryszard Niemiec (Małopolski ZPN)
  • Hilary Nowak
  • Antoni Piechniczek
  • Edward Potok (Łódzki ZPN)
  • Marian Rapa (Lubelski ZPN)
  • Ireneusz Serwotka
  • Władysław Stachurski
  • Andrzej Strejlau
  • Wit Żelazko

Organy jurysdykcyjne

 • Sąd Koleżeński (8 działaczy)
 • Komisja Odwoławcza (6 działaczy)
 • Związkowy Trybunał Piłkarski (5 działaczy)
 • Piłkarski Sąd Polubowny (21 działaczy)
 • Wydział Gier PZPN (10 działaczy) - tylko w wyjątkowych przypadkach

Organ dyscyplinarny 

 • Wydział Dyscypliny PZPN (9 działaczy)

Organy wykonawcze PZPN 

 • Wydziały i Komisje PZPN (w sumie 28)
 • Rada Trenerów PZPN (14 trenerów I klasy)
 • Kolegium Sędziów PZPN (5 członków)
 • Sekretarz Generalny PZPN

Organ administracyjny PZPN 

 • Biuro PZPN

Wojewódzkie ZPN

 • Dolnośląski Związek Piłki Nożnej
 • Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej
 • Lubelski Związek Piłki Nożnej
 • Lubuski Związek Piłki Nożnej
 • Łódzki Związek Piłki Nożnej
 • Małopolski Związek Piłki Nożnej
 • Mazowiecki Związek Piłki Nożnej
 • Opolski Związek Piłki Nożnej
 • Podkarpacki Związek Piłki Nożnej
 • Podlaski Związek Piłki Nożnej
 • Pomorski Związek Piłki Nożnej
 • Śląski Związek Piłki Nożnej
 • Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej
 • Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej
 • Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
 • Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej

 

Prezesi

Lp. Prezes PZPN Kadencja
od do
1 Edward Cetnarowski 20 grudnia 1919 15 stycznia 1928
2 Władysław Bończa-Uzdowski 15 stycznia 1928 20 lutego 1937
3 Kazimierz Glabisz 20 lutego 1937 1 września 1939
4 Tadeusz Kuchar 29 czerwca 1945 16 lutego 1946
5 Władysław Bończa-Uzdowski 16 lutego 1946 1949
6 Andrzej Przeworski 1949 1951
7 Jerzy Bordziłowski 1951 1953
8 Jan Rotkiewicz 1953 1954
9 Roman Gajzler 1954 1954
10 Władysław Rajkowski 1954 1956
11 Stefan Glinka 1956 1961
12 Wit Hanke 1961 1966
13 Wiesław Ociepka 1966 1972
14 Stanisław Nowosielski 1972 1973
15 Jan Maj 1973 1976
16 Edward Sznajder 1976 1978
17 Marian Ryba 1978 1981
18 Włodzimierz Reczek 1981 1985
19 Edward Brzostowski 1985 1986
20 Zbigniew Jabłoński 1986 1989
21 Jerzy Domański 1989 25 marca 1991
22 Kazimierz Górski 25 marca 1991 3 lipca 1995
23 Marian Dziurowicz 3 lipca 1995 28 czerwca 1999
- Wiesław Pakoca (kurator) 25 maja 1998 7 sierpnia 1998
24 Michał Listkiewicz 28 czerwca 1999  
- Andrzej Rusko (kurator) 19 stycznia 2007 1 lutego 2007
- Marcin Wojcieszak (kurator) 1 lutego 2007 5 marca 2007

 

Sekretarze Generalni 

 • Orest Dłużyński (1919 - 1921)
 • Józef Lustgarten (1921 - 1923)
 • Władysław Jentys (1923 - 1924)
 • Adam Obrubański (1924 - 1925)
 • Wacław Wojakowski (1925 - 1927)
 • Stanisław Pałkowski (1927 - 1928)
 • Jan Wiktor Machowicz (1928)
 • Stefan Filipek (1928 - 1929)
 • Mieczysław Korniak (1929)
 • Marian Kułakowski (1929 - 1930)
 • Stanisław Kroczyński (1930)
 • Andrzej Przeworski (1930 - 1934)
 • Michał Merliński (1934 - 1937)
 • Kazimierz Gawroński (1937 - 1938)
 • Narcyz Michałowski (1938 - 1939)
 • Tadeusz Zastawniak (1945 - 1946)
 • Franciszek Gęsior (1946 - 1947)
 • Czesław Krassowski (1947 - 1949)
 • Kazimierz Kalinowski (1949 - 1951)
 • Roman Giełda (1951 - 1953)
 • Mieczysław Szymkowiak (1954 - 1955)
 • Henryk Kraft (1955 - 1956)
 • Roman Giełda (1956 - 1959)
 • Leszek Rylski (1959 - 1972)
 • Adam Konieczny (1972 - 1976)
 • Zygmunt Buhl (1976 - 1978)
 • Konrad Kaleta (1978 - 1980)
 • Zbigniew Kaliński (1980 - 1989)
 • Marek Pietruszka (1989 - 1992)
 • Edmund Zientara (1992 - 1995)
 • Michał Listkiewicz (1995 - 1998)
 • Zdzisław Kręcina od 1999

Sukcesy 

 • 1961 - srebrny medal mistrzostw Europy juniorów (trener Władysław Stiasny)
 • 1972 - brązowy medal mistrzostw Europy juniorów (trener Marian Szczechowicz)
 • 1972 - złoty medal Igrzysk Olimpijskich (trener Kazimierz Górski)
 • 1974 - brązowy medal mistrzostw Europy Under-23 (trener Andrzej Strejlau)
 • 1974 - brązowy medal Mistrzostw Świata (trener Kazimierz Górski)
 • 1976 - srebrny medal Igrzysk Olimpijskich (trener Kazimierz Górski)
 • 1978 - brązowy medal mistrzostw Europy juniorów (trener Edmund Zientara)
 • 1980 - srebrny medal mistrzostw Europy juniorów (trener Henryk Apostel)
 • 1981 - srebrny medal mistrzostw Europy juniorów (trener Henryk Apostel)
 • 1982 - brązowy medal Mistrzostw Świata (trener Antoni Piechniczek)
 • 1983 - brązowy medal mistrzostw świata Under-20 (trener Mieczysław Broniszewski)
 • 1984 - brązowy medal mistrzostw Europy juniorów (trener Mieczysław Broniszewski)
 • 1990 - brązowy medal mistrzostw Europy juniorów młodszych (trener Wiktor Stasiuk)
 • 1992 - srebrny medal Igrzysk Olimpijskich (trener Janusz Wójcik)
 • 1993 - złoty medal mistrzostw Europy juniorów młodszych (trener Andrzej Zamilski)
 • 1999 - srebrny medal mistrzostw Europy juniorów młodszych (trener Michał Globisz)
 • 2001 - złoty medal mistrzostw Europy juniorów (trener Michał Globisz)
Dzisiaj stronę odwiedziło już 15 odwiedzający (293 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=