Wszystko - Garbarstwo

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
=> Rusznikarstwo
=> Płatnerstwo
=> Złotnictwo
=> Garncarstwo
=> Garbarstwo
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

Garbarstwo - dziedzina rzemiosła, przemysłu zajmująca się przetwarzaniem (garbowaniem skór) surowych skór i tym samym przetwarzaniem ich w skóry wykończone, które z kolei mogą być wykorzystywane do produkcji długiej listy wyrobów skórzanych użytkowych i wyrobów skórzanych technicznych. Garbowanie skór stanowiło zapewne jedną z pierwszych umiejętności tzw. "homo sapiens", który wykorzystywał skóry zwierząt upolowanych a następnie także zwierząt hodowlanych, do wytwarzania pra-wzoru okrycia wierzchniego i obuwia.Jest to zatem jedna z najstarszych form świadomej działalności rękodzielniczej. Na podstawie badań archeologicznych można stwierdzić, iż umiejętności z zakresu "garbowania" skór pojawiły się bardzo wcześnie, bo już w zamierzchłych tysiącleciach A.C, co jest uwidocznione na wielu rycinach pozostawionych przez ówczesnych artystów.O skórach, wyrobach ze skóry wspomina Homer w "Odysei".Liczne rysunki z okresu Starego Państwa Egipskiego,przedstawiają osoby przyobleczone w wyrafinowaną odzież skórzaną.Umiejętność obrabiania skóry surowej, a potem umiejętność przetwarzania jej w wyroby skórzane była powszechna we wszystkich wielkich cywilizacjach, od Chin do Ameryki.( Storia del cuoio e dell'arte conciaria.Franco Brunello) Garbowanie skór na przestrzeni wielu wieków przechodziło zmiany techniczne i technologiczne, które umożliwiły przekształcenie tej działalności z typowo rodzinno-rzemieślniczej w działalność przemysłową, chociaż pod względem własnościowym ciągle głównie rodzinnej. Pod pojęciem "garbowanie", rozumie się takie chemiczne i mechaniczne oddziaływanie na skórę w procesie produkcyjnym, które doprowadzi do nadania skórze wykończonej odporności;

  • na działanie czynników atmosferycznych
  • na działanie czynników chemicznych
  • na działanie czynników biologicznych

przy jednoczesnym zachowaniu, w znacznym stopniu, walorów mechanicznych skóry jak; elastyczności,miękkości, ciągliwości.., a także wykorzystaniu naturalnej własności skóry jaką jest np.termoizolacja czy wodoodporność. Ze względów estetycznych, szczególnie w odniesieniu do skór np. gadów czy, ogólnie; zwierząt egzotycznych, skór rybich..itd, w procesie garbowania zachowuje się rysunek zewnętrzny skóry (-tzw rysunek lica skóry). W procesie garbowania skór zwierząt futerkowych zostaje zachowana, w znacznym stopniu, naturalna okrywa włosowa spełniająca rolę termoizolatora, co łącznie z jej walorem estetycznym stanowi o wartości wyrobu jakim jest okrycie użytkowe, tzw "futro". Surowcowe źródła zaopatrzenia są ograniczone.Przy rosnącej populacji Świata, wyroby skórzane, w każdej postaci, stają się dobrem coraz droższym, bardziej wartościowym. Zadaniem garbarstwa jest przetworzenie dostępnego surowca w wartościowe pod względem użytkowym i jakościowym skóry gotowe, które będą mogły być użyte do przetworzenia w wyroby skórzane. Termin "garbarstwo", pochodzi najprawdopodobniej od niemieckiego terminu "gerbung", oznaczającego właśnie przekształcanie skóry surowej w wykończoną.Stąd również i wyrazy pochodne, jak; garbarnia, garbowanie, garbnik, garbarz. Powszechnie przyjmuje się, iż garbarnie produkują swoje skóry gotowe,taką lub inną metodą-technologią, które pozbawiają je okrywy włosowej.Takimi są skóry przeznaczone do produkcji obuwia, odzieży skórzanej, teczek, pokryć meblowych, pasów technicznych..i setek innych detali W języku polskim,wyrazy wyżej wymienione zadomowione są od dawna i traktowane jako składniki polskiego słownictwa. Ze względu na różnice surowcowe, technologiczne i przeznaczenie skór wykończonych, oddzielnym terminem zwykło się określać przetwórstwo skór futerkowych.Tym terminem jest słowo; futrzarstwo, oraz wyrazy pochodne; futrzarnia, futrzarz. Futrzarnie produkują swoje wyroby z zachowaniem okrywy włosowej,która stanowi ich walor zasadniczy, i często bardzo wysoko wyceniany. Jest jeszcze jeden termin o którym należy wspomnieć "wyprawa". Termin ten jest używany w kontekście opisu ogólnym,całościowym procesu produkcyjnego czy to garbarni czy to futrzarni. Wprowadził ten termin, przed laty, doc.dr Jan Kraft celem wyraźniejszego rozróżnienia opisu odnoszącego się do procesu produkcyjnego w całości, zachowując termin "garbowanie" dla opisu głównego etapu technologicznego całego procesu produkcyjnego jakim jest traktowanie skór garbnikiem-czy to na etapie wstępnym czy na etapie zasadniczym- czyli garbowanie.

Dzisiaj stronę odwiedziło już 46 odwiedzający (110 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=